אוצר השרשים ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אוצר השרשים ב: אוצר השרשים חלק שני כולל עברית ואשכנזית מן אות מ עד אות ת
Title of the book in Latin characters: 
Otsar ha-shorashim 2: Otsar ha-shorashim ḥeleḳ sheni kolel ʻIvrit ṿe-Ashkenazit min ot m ʻad ot t
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

אוצר החלקים חלק א'; אוצר החלקים חלק ג'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
רע דפים
Height of book, in cm: 
20.5
Width of book, in cm: 
12.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הטיפוגרפיה רציפה - שתי עמודות של טקסט בכל עמוד.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אהרן ליפמאן
German Name: 
אהרן ליפמאן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הספר כולל ערכים הסדורים אלפבייתית מל'-ת' של מילים בעברית, שלהם מובא פירוש בגרמנית, ולצידו דיון במבנה הדקדוקי של המלה ולעיתים הפנייה למקומות בהם היא מופיעה בכתבי הקודש.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ראו אצבע חלון "קהל יעד" בחלק א' של הספר

Catalog numbers
National Library of Israel: 
13901 V 25
Bar-Ilan University Library: 
B43 בן-זאב.או תקס"ז
Tel-Aviv University Library: 
CR 492.42 בן-ז
General Notes: 

בבר אילן ראיתי חלק א' וב' בנפרד, וכרך משותף לשלושת החלקים. בלאומית יש שלושה כרכים נפרדים. כלומר, הספר יצא במקור בשלושה כרכים נפרדים.

References and bibliography
Copy of book used: 

בר אילן
B43 בן-זאב.או תקס"ז

Studies about the book: 

פאהן, ראובן. תרצ"ז 1937. כתבי ראובן פאהן: חלק שני, פרקי השכלה. סטניסלבוב.

Notes: 

טק:

IUL

ספריית אוניברסיטת תל אביב:

CR Rare book collection 492.42 בן-ז

Bibliography of the Hebrew Book

תקס"ז-תקס"ח

Latin Publication Date [1808-1807].

Physical Description 8°

Notes מילון. עברית ואשכנזית באותיות עבריות.
[חלק א]: כולל שרשי הלשון העברית עם פתרון הוראותיהם השונים בשמות בפעלים ובמלות והעתקתם מלשון אל לשון ... מעברית לאשכנזית ומאשכנזית לעברית ... (מן אות אלף עד אות למד). תקס"ז. [16], קפא דף.

חלק ב: כולל עברית ואשכנזית מן אות מ עד אות ת. תקס"ח. רע דף.

חלק ג: כולל אשכנזית ועברית למצוא איש איש מבוקשו מלה אשכנזית בהעתקת לשון עברית ... תקס"ז. קכ דף.
---------------------------------------------------------

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author