אור אסתר oder Beleuchtung der im Talmud von Babylon und Jerusalem, in den Targumim und Midraschim vorkommenden fremden besonders lateinischen Wörter

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אור אסתר oder Beleuchtung der im Talmud von Babylon und Jerusalem, in den Targumim und Midraschim vorkommenden fremden besonders lateinischen Wörter. Von Simon und Mardochai Bondi. Herausgegeben und besorgt von der Israelitischen Haupt- und Freischule zu Deßau, zum Besten dieser Anstalt. אור אסתר והוא באור מספיק למלות זרות ... בתלמוד בבלי וירושלמי ובמדרשים ובתרגומים ... בפרט מלשונות יונית ורומית
Title of the book in Latin characters: 
Or Ester oder Beleuchtung der im Talmud von Babylon und Jerusalem, in den Targumim und Midraschim vorkommenden fremden, besonders lateinischen Wörter. Von Simon und Mardochai Bondi. Herausgegeben und besorgt von der Israelitischen Haupt- und Freischule zu Deßau, zum Besten dieser Anstalt. Or Ester ṿe-huʼ beʼur maspik le-milot zarot ... ba-talmud bavli vi-yerushalmi uva-midrashim uva-targumim ... bi-ferat me-leshonot Yeṿanit u-romit
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
References: 

בהקדמתו מציין שמעון בונדי מקורות אשר שמשו אותו בחיבור הספר. הוא מזכיר, בין היתר: צמח דוד, ערוך הקצר, עיר דוד (מאת דוד די לארא), וכן רש"י, ברטנורא.

Volumes
Number of volumes published: 
1
Names of planned volumes that were not published: 

[כרך שני - ראו אצבע]

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1812
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1812
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

מרדכי בונדי בהקדמתו:
Wegen der Entfernung vom Druckorte konnten wir, indem die Correctur nicht von uns selbst besorgt wurde, das Einschleichen mehrerer sinnverderbender Druckfehler nicht verhindern. Auch haben verschiedene griechische Wörter, welche ich mit Originalbuchstaben schrieb, wider mein Verschulden, Verunstaltungen erlitten. Gleiches Schicksal traf die erklärten Wörter selbst in Hinsicht der Punctirung, die nach meiner gegenwärtiger Ueberzeugung füglich hätte unterbleiben können.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
13
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

אין מדובר בהמלצה של ממש, כי אם בשיר לכבוד המחברים.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
דוד לאנדאה
German Name: 
דוד לאנדאה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
Wolf, Joseph
German Name: 
וולף, יוסף
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

שמעון בונדי בהקדמתו: "אחי... מרדכי המבין ומדבר כמה לשונות הי' לי לעזר מאד במלאכה ההיא, כי דלה דלה לי בשקידה רבה מכמה ספרים ראשונים ואחרונים וכתב פי' המלה בלשון אשכנזית..." הוא מתנצל מראש על טעויות אם תימצאנה, "כי טרדות רבות בעניני מו"מ הקיפוני ולא יכולתי מרוב התלאות לשום כל פעם ופעם עין פקיחא על מעשה ידי".

Contacts with other people: 

על הענקת כתב היד ע"י המחברים לבית הספר בדסאו - בתוך הקדמת המוציאים לאור.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 13879
Bar-Ilan University Library: 
A803 בונ.או תקע"ב
General Notes: 

בהקדמתו מביע שמעון בונדי את כוונתו להוציא חלק שני (שכנראה לא ראה אור): "אם ישרת מחברתי בעיניכם גם זאת תודיעוני למען אוציא לנכון היום גם חלק השני המדבר ממלות יונית".

References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספרית בר אילן

Notes: 

AK: WLB Stuttgart: Phil.oct.6932; UB Leipzig: Lit.jud. 942. Kopie erhalten

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Bondi, Mardochai - בונדי, מרדכי
Role in book production: 
Author
Preface title: 

Vorrede

Number: 
0
Writer of preface: 
Bondi, Simon
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה

Number: 
0
Writer of preface: 
Israelitische Haupt- und Freischule zu Deßaus - משגיחי חנוך נערים בעיר דעסויא
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

Vorrede der Herausgeber