אלה הם השירים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אלה הם השירים
Title of the book in Latin characters: 
Eleh hem ha-shirim
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקלב
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
דף (נדפס על צד אחד) (על פי העברית הלאומית)
References and bibliography
Notes: 

טק:

IUL

בספרייה לאומית תחת סיגנטורה:

L 339

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author