אמר הצעיר ...

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אמר הצעיר ...
Title of the book in Latin characters: 
Amar ha-tsaʿir ...
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

התאריך שצוין: ניסן תקמט"ל פה [?] בערלין

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4] עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בחיבור הזה, שבא בעקבות התקפות על מחבר הספר מצפה יקתאל ובית הדפוס שהדפיסו, מבקש המחבר מן הקורא: "אתה הקורא בוא וראה מה בין תקיפי ברלין, לפרנסי ומנהיגי ודייני אלטונא...". לדבריו, נאלץ להגיב להתקפות נגדו, "פן יש באנשים הקוראים לתומם את כל דברי ריבות האלה אשר יעלה על לבבם עלי מחשבה הזאת כי יצאתי להבזות רבני הדור וגדולי ישראל ולתתם לשמצה".

Production
Evidence about book production: 

התייחסות לויכוחים והאיומים שקדמו לכתיבת החיבור.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
L 36
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית - צילום

Studies about the book: 

סמט, ר' שאול ברלין:

משה סמט, "ר' שאול ברלין וכתביו", קרית ספר מ"ג (תשכ"ח), עמ' 429 - 441.

סמט, בשמים ראש:

משה סמט, "'בשמים ראש' של ר' שאול ברלין, ביבליוגרפיה היסטוריוגרפיה ואידיאולוגיה, קרית ספר מ"ח (תשל"ג), עמ' 509 - 523

פלאי, הריפורמה הדתית:

משה פלאי, הריפורמה הדתית של הררב "החרדי" שאול ברלין,
HUCA 43, 1971,
עמ' א - כג.

פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 307 - 318.

Notes: 

נטלי:

IUL

Bibliography of the Hebrew Book

ספרייה לאומית: L 36

לפי "ביבליוגרפיה...":

תשובתו של שאול ברלין (לווין) לחרם שהטילו עליו דייני אלטונה בגלל הביקורת הגסה שלו, בספרו "מצפה יקתאל", על ספרו של ר' רפאל הכהן "תורת יקותיאל" (ברלין תקל"ב

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author