באור מלות ההגיון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
באור מלות ההגיון
Title of the book in Latin characters: 
Beʾur milot ha-higayon
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
באור מלות ההגיון
Name of the old text's author as it appears in the book: 
רמב"ם
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקכב
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Notes: 

לפי פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 89, מנדלסון הביע מורת רוח מהעלמת שמו כמפרש, והוציא כעבור זמן מה מהדורה חדשה, ביוזמתו של סטודנט לרפואה בברלין, דב בער מדוהלינוב.
על מהדורה שניה זו ראו: שם, הערה 75.
יצחק סטנוב הוציא ספר זה פעם נוספת (לפיו, מהדורה רביעית) ב- 1795 בברלין, עם פרוש משלו.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

לכל אחד משני חלקי הספר (באור מלות ההגיון ומאמר תחית המתים) ישנו "זכרון שערי הספר ועניני השערים" משלו (ללא מספרי עמודים).

Number of pages in the book: 
[3], לו ד'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

המילים המופיעות בלטינית - אף הן באותיות עבריות.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

מוזכר שמו של "הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר צבי הירש בן הר"ר משולם זלמן סג"ל ז"ל. משפחת הורוויץ. מק"ק פ"פ דאדר.
הקלירי מברך במיוחד את "האדון הגומל חסד עם בני עמינו ועם כל אדם ה"ה החכם בחכמת הדקדוק דוקטור ופרופיסור גלילו" על מאמציו המיוחדים בהדפסת הספר.

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

בהקדמתו מברך הקלירי את "תרי גבירי רברבא הנזכרים הרמים אשר נדבו להזיל זהב מכיסן להוצאת הדפוס לזכות את החכמים".

Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
צבי הירש בן משולם זלמן סג"ל הורוויץ
German Name: 
צבי הירש בן משולם זלמן סג"ל הורוויץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הקלירי מברך שני נדבנים אשר תרמו מכספם להדפסת הספר, וכך "לזכות את החכמים".

Production
Contacts with other people: 

הקלירי מפרט בהקדמתו את הקשרים שקשר בברלין עם שני "קצינים" בקהילה (פייטל אפרים? ...?): "ויורוני ואמרו לי שני הקצינים הגבירים הרמים המשותפים... מחזיקי תלמוד התורה... עליך מוטל הדבר לדפוס באור מלות ההגיון להרמב"ם ז"ל לזכות נבונים. וה' אנה לידי פרוש קצר מספיק אשר עדין לא היה לעולמים...."

Book's reception in its time
Censorship: 

יש אישור של הצנזור:

W.B.A. de Steinwehr

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R8=64A909
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

הספר הודפס שוב (עם שינויים מהותיים) ב- 1784 ו- 1795.

עותק בספריה הלאומית:

R 8 64 A 909

מיקום מהדורות נוספות:

ברלין תקמ"ד: S 52 A 1307

[4], ל ד’

למברג תקנ"א:S 22 V 13045

([6], 13 דף, [33] ע’ )

ברלין תקנ"ה: S 41 A 1891

לב [צ"ל מז] דף

פירושו של מנדלסזון נדפס בעילום שמו. מנדלסזון עצמו מספר על כך בהוצאת ברלין תרכ"ו.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
הקלירי, שמשון
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמה