גמול עתליה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
גמול עתליה: מליצה היא כוללת דברי הימים ליואש המלך
Title of the book in Latin characters: 
Gemul ʻAtalyah: melitsah hi kolelet divre ha-yamim le-Yoʼash ha-melekh
Textual and cultural sources for the book
General notes: 

הטקסט מוצג כעיבוד של שני ספרים קודמים מאת מחברים לא יהודים: הצרפתי רסין והאיטלקי מטסטסיו. פרנקו מנדס בהקדמתו מציין פגמים בתוכן סיפוריהם (לא ייתכן כי מעשה מתואר התרחש בשבועות - "לא הוכרח יהוידע לקרוא בבריתו לירושלים הבנויה חמשה ראשי האבות ... הלא שמה עלה עלו ג"פ בשנה..."; "הגלו אזן עתליה בחלומותם למען סכל עצות יהוידע ויהושבעת וסודותם. פנו מקום לעבור לעתליה פנימה לעזרת ישראל הנקדשים בקדושתם אשר לא תבאנה בו נשים או טמאים בטומאתם..."). כדבריו: "תוכם אכלתי וזרקתי קליפתם". בניגוד לאותם מחברים, אשר בדו חלק מהסיפורים, הוא מדגיש את נאמנותו למקורות הקדומים: "ללא סרתי מארח הנביאים ונביאותם. אחור לא נסוגתי מדרשות רז"ל וקבלתם. לא אמרתי דבר שאינו בחק האפשרי כהמה בתנומותם".

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקל
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת מכתם לדוד לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3], לז, [1] ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

מדובר למעשה בשירים בעברית (אחד נכתב בהולנדית ותורגם לעברית) בשבחו של המחבר וספרו.
פרטים על קשריו של המחבר לכותבי השירים ו/או תיאור קצר של האיש בראש כל שיר. (מורי ורבי, הרופא המובהק הפייטן המשובח, הבקי בלשונות, הבקי בחכמת הדקדוק המליצה והשיר.)

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
Yes
Notes: 

יצחק בלינפנטי מוזכר בכותרת כמגיה.

Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד באמסטרדם)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה שלם
German Name: 
שלמה שלם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בלינפנטי, יצחק
German Name: 
Belinfante, Isaac
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
תמה, מרדכי
German Name: 
Tama, Mordechay
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם שמינים פיריירה
German Name: 
אברהם שמינים פיריירה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל ברוך בינאוינטי
German Name: 
שמואל ברוך בינאוינטי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמחה קלימני
German Name: 
שמחה קלימני
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

בהקדמתו כותב המחבר: "בעד חרכי חקירתי נשקפתי נבהלתי מראות שועלים קטנים מבני עמנו בשוקים וברחובות בכל פאות שתו בשמים תפארת מליצות העמים הרכות ממחמאות הבלי הגוים המגשי"מים אלהיהם על ההרכים ועל הגבוהות אשר פיהם דבר שוא ועשתונות טמאות והורידו לארץ כבוד צחות לשון הקדש לשון למודים ורפואות... אז אמרתי שמעו נא המורים ותראו כמה וכמה טובה ויקרה לשוננו לשון עברים משפת אדום וישמעאלים מואב והגרים... "

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 62 A 3037
Frankfurt University Library: 
MP 26665
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

קלוזנר 1930

וינוגרד 1993

IUL

הספרייה הלאומית: R 8= 62 A 3037

הספר ראה אור ב"דפוס ג"י יאנסן". הוא נרשם כאן תחת דפוס "יאן יאנסן", שהיה קיים כבר במערכת. רצוי לברר האם מדובר באותו בית דפוס. בדיקה של אנדראס לא העלתה תוצאות חד משמעיות.

תפקידו של פרנקו-מנדס בספר: לפי קלוזנר הוא היה יותר בבחינת "מעבד" של שתי יצירות קודמות, האחת איטלקית והאחרת צרפתית. (קלוזנר עמ' 201).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Franco Mendes, David
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה