דברי יאזעף השני האחרונים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דברי יאזעף השני האחרונים
Title of the book in Latin characters: 
Divre Yozef ha-sheni ha-aḥaronim
Text is presented as a translation? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of contemporary text, or of adjacent period
General notes: 

בספר לא מצויין אלא "מועתק ללשון עברי מאת ברוך...". אין מידע נוסף על טקסט המקור.

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1790
Format of date: 
modern
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1]
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

ישנו איור קטן בתחתית העמוד היחיד של הספר.

Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

דברי יוסף השני מנוסחים כמעין נאום, אם כי אין וודאות שמדובר בנאום פומבי. אלה מעין דברי סיכום על מאמציו כשליט, תוך פניה לאל אשר הפקיד בידו את השלטון.

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
/L 2283
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

יש לבדוק האם הצילום שבידי הוא שלם (יש בו רק עמוד בנוסף לשער).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator