דבר בעתו

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דבר בעתו: דברים נאמרים לזכרון אהבה וריעות, בין ... קהלות עדת ישורון באלטונא ובהאמבורג
Title of the book in Latin characters: 
Davar be-ʿito: devarim neʾemarim le-zikhron ahavah ṿe-reʿut, ben ... ḳehilot ʿadat Yeshurun be-Alṭona uve-Hamburg
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

וייזל, נפתלי הרץ: יין לבנון

References: 

עמ' ו'

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקעב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1812
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

התאריך נרשם:

תבקע (=תקע"ב)

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ד'-יח' עמ'; 16-4 עמ'.
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

את אורכו ורוחבו של הספר אי אפשר למדוד מעותק זה, שהוא עותק מצולם.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

אני לא בטוחה שכך יש להגדיר את המודל הטקסטואלי -מניפסט - אך זוהי ההגדרה הקרובה ביותר. הטקסט הוא למעשה גילוי דעת של מחברו, הנוגע לסיטואציה אקטואלית-פוליטית בעלת השפעה על מצב היהודים בקהילות הללו.

Topics
Notes: 
הטקסט עוסק בהפרדות של קהילת המבורג-אלטונה, בשל שינויים מדיניים-פוליטיים. שליט המבורג זוכה לברכות: "והנה אדוננו מלכנו הצדקי הטיב עמכם אנשי האמבורג, מאוד מאוד, לכן משועבדים אלתם גם עתה לתת לו תודה, אף בסור ממשלתו מכם..." (עמ' טז'). וכן - "הנה זה ארחת צדיק ודרך איש ישר, הוא אדוננו המלך פרידריך יר"ה, כשמו כן הוא, אוהב שלום ורדף מישרים, ואחז דרכי אבותיו הרמים, שכלם היו יראי ה'... הוכרח מלכנו הצדקי להסיר קו השיוויו, ולהתקשר בקשר אמיץ עם הקיסר נפוליאן הגדול, זה גבור חיל, כי אף שהגדיל מאוד גבר ידו ועושה חיל מכל אשר לפניו , בכל זאת יותר מזה חכמתו עמדה לו, וחכם עיניו בראשו, ומכיר גם חכמת מלכנו, ישרו ותום לבבו..." (עמ' יג').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

פנייה ליהודי אלטונה והמבורג במיוחד

References and bibliography
Copy of book used: 

תל אביב מהלמן:

296.45 שיף (עותק מצולם. יש לוודא שצולם במלואו)

Notes: 

טק:

המחבר מביע חשש מן ההיפרדות של שתי הקהילות, ובמיוחד חושש כי הדבר יביא להחמרה במצבם הכלכלי של עניי אלטונה:

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Editor