דרוש על השלום

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דרוש על השלום Friedenspredigt: gehalten in der Synagoge zu Berlin am Sabbath den 27ten Adar 523 (den 12ten März 1763)
Title of the book in Latin characters: 
Derush ʻal ha-shalom Friedenspredigt: gehalten in der Synagoge zu Berlin am Sabbath den 27ten Adar 523 (den 12ten März 1763)
Text is presented as a translation? 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקכג
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1763
Format of date: 
modern
Notes: 

ככל הנראה מקום ההוצאה של הספר הוא ברלין, אבל מקום בית הדפוס ושם בית ההוצאה אינם מופיעים על גבי הספר

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
16 ד'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטורים: דך [2], דף 16
General Notes: 

כיוון העותק היחיד בהישג יד הוא צילום, אי אפשר למדוד את אורך ורוחב הספר.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

מדובר בדרשה שנישאה בביתה הכנסת.
כמו כן, מדובר בטקסט פטריוטי (ראו אצבע של נושאים להלן)

Topics
Notes: 
בדרשה נישאים דברי שבח למלך פרידריך: "אבל גדול מכולם שמו, זאת אמירה נעימה ...ראו מה פעל ועשה פרידריך, עת שמוהו הברקי' כמטרה לחציהם, וימררו ורובו אחור וקדם, הלא שמר את דרך ה', כאשר יאות למלך גדול, נשא על שכמו משאת המלחמה לבדו, ותמיד קל מהר חש לעזרתנו... (דף 11).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Copy of book used: 

R 8= 82 A 539

Notes: 

טק:

IUL:

ספרייה לאומית:

R 8= 82 A 539

ורשומות הערות:

בצילום.

18 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

[ברלין?]

חש"מ

[תקכ"ג, 1763]

דרשה עם סיום מלחמת שבע השנים (1763-1756).

עברית וגרמנית עמוד מול עמוד.

המתרגם הוא משה מנדלסזון. תחילה הוציאה לאור בגרמנית בלבד, בשם בדוי: .R.S.K - ר' שמשון קאליר. עיין בכתביו:

Gesammelte Schriften, 1843-1845, Band 5, pp. 223-224; Band 6, pp. 407-415.

לאחר זמן הדפיס הארטוג ליאו (הנזכר בשער) את החוברת הנוכחית. ליאו הרטוג הוא צבי הירש ב"ר אריה יהודה ליב ליפשיץ. עיין אליעזר לנדסהוט, תולדות אנשי השם ופעולתם בעדת בערלין, בערלין תרמ"ד, עמ' 61.

בצילום מעותק ספרית רוסטוק.

?? - לבדוק במאמר של פרוידנטל.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)