דרכי נעם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דרכי נעם: עם מרפא לשון ... שני חיבורים ... להורות ... יסודי הלשון ... ודרכי שיר
Title of the book in Latin characters: 
Darke noʻam: ʻim marpe lashon ... shene ḥiburim ... le-horot ... yesode ha-lashon ... ṿe-darke shir
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
דרכי נעם
Author of "old text": 
חביב, משה בן שם טוב
Notes: 

Additional "old text" and its author: עזרי': מאור עינים (פרק שישים)

Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

יחד עם "מבוא הלשון" של הינדהים

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1806
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

"והאלקים בטובו יגלה את עינינו ונביט מתורתו נפלאות לרצון לפני חסדיו הגדולים עד עולם סלה." (עמ' אחרון, ללא מיספור)

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
כד' ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

אותיות בגרמנית גותית מופיעות על גבי השער: מקום ההוצאה ושם ההוצאה. שמו של המחבר מופיע בכתב יד על גבי שער הספר.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

מטרת הספר להדפיס מחדש את סיפרו של משה חביב ושל עזרי', וגם ללמד את דרכי השירה ומאפייניה

Topics
Notes: 
המאמר של חביב עוסק בביאור משקל של השירים, הטורים, מבנה החרוז, סימני הניקוד וכד'. המאמר עזרי' (עזריה האדומי?? - צריך לבדוק), עוסק בהצדקת השירים העבריים, למרות שהם לא תמיד שומרים על מבנה קשיח של שיר, המקובל בספרות של עמים אחרים.יש לבדוק ולהשוות למהדורה מוקדמת יותר כדי לדעת עד כמה שינה הינדהים את מה שנמצא כאן. מצאתי רק שתי הערות שלו כ"מגיה" - בדף ו' ובדף האחרון של הספר שלא ממוספר. כמו כן, של צריך לבדוק שוב אם נכון רשמתי ששירת ספרד היא אחד הנושאים של הספר = האם חביב נכלל תחת הגדרה של משוררי ספרד.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר פנה לקהל יעד יהודי - זאת ניתן להבין מן השימוש בעברית ומפעולת ההדפסה מחדש של טקסטים עבריים עתיקים

Catalog numbers
National Library of Israel: 
SR 26V248
Bar-Ilan University Library: 
B46 חבי.דר תקס"ו
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:1-152246
References and bibliography
Copy of book used: 

בר-אילן: B46 חבי.דר תקס"ו

Notes: 

טק: IUL בלאומית העברית רשום: דרכי נעם :עם מרפא לשון /מוה"רר משה ן' חביב ... להורות לעברים יסודי הלשון ... ודרכי שיר ... ועתה נדפסו שנית בצירוף ... מאמר מיוחד מתכונת שירי העברי' להחכם ... בעל מאור עינים, ובתוספות נאותות / מאתי וואלף ... היידנהיים. הסיגנטורה של הספר בלאומית העברית: 26V248 מהדורה חדשה של טקסט ישן - מחבר טקסט ישן הוא חביב, משה בן שם טוב אבן מן המאה ה-16?? הערה של שמואל: "דרכי נעם" לא מופיע אצל וינוגרד תחת העיר שרשמת (רגנסבורג), אלא שם אחר (נדמה לי רדלהיים) – שם היה בית הדפוס של היידנהיים.?? ראיתי את הספר הזה בלאומית ב-20/2/06. חסר שער ולכן אי אפשר לדעת מקום דפוס. לא ברור אם הספר שייך - צריך לחפש מהדורה עם שער.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)