דרכי נעם אדער איבערזעצונג פאן ספר משלי

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דרכי נעם אדער איבערזעצונג פאן ספר משלי
Title of the book in Latin characters: 
Darkhe noʻam oder iberzetsung fun Sefer Mishle
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
משלי עם תרגום אשכנזי ובאור מאת איצק אייכל, חבר לחברת שוחרי הטוב והתושיה
Author of "old text": 
אייכל, יצחק
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסד
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר כולל את התרגום לגרמנית באותיות עבריות של אייכל של משלי א' וב', ולאחריו מופיע פרק שנקרא "אייניגע מאראלישע ערצעלהלונגן", הכולל סיפורים מן התלמוד (ככל הנראה)

Number of pages in the book: 
VI עמ', 82 עמ'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו מסביר פיליפסון כי הוויתור על חלקים שהיו במהדורה הראשונה של הספר (הטקסט המקורי בעברית והביאור) תורמים להפיכת המהדורה הנוכחית למתאימה יותר לנשים. (נג)

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 58 A 499
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית S 58 A 499

Notes: 

טק: Shavit und Ewers 1996 ספרייה לאומית: S 58 A 499

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Role(s) in book creation: 
Editor
Mevi La'Dfus (Producer)