היסטאריע

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
היסטאריע: אדר זעלטזאמע אונד וואונדערבאהרע בגבנהיטן עינס יונגען זעעפארערס
Title of the book in Latin characters: 
Hisṭorye: oder zelṭzame und ṿunderbahre begebenhayṭen aynes yungen zeefarers
Text is presented as a translation? 
Yes
References: 

על גבי השער נרשם:
transl. in hebr.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
45 ד', [1] עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

את אורכו ורוחבו של הספר לא ניתן לרשום כי יש בידי רק צילום, ולא ניתן להשיג את הספר בארץ

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

הטקסט עוסק ברוביזון, ומוצג בצורת שיחה בין אב לילדיו

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר לא מציין מהו קהל היעד שלו, אך מעצם השימוש בגרמנית באותיות עבריות אפשר לשער שהפנייה היא לקהל יעד יהודי

Catalog numbers
British Library: 
1978c22
References and bibliography
Copy of book used: 

הספרייה הבריטית:

1978c22

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

יש לנו צילום של הספר
גרמנית באותיות עבריות

מחבר טקסט המקור:

Campe, Joachim Heinrich

ניסיתי לחפש ללא הצלחה את טקסט המקור של קאמפה, כדי לדעת איזה טקסט תורגם, אך לא מצאתי טקסט בעל שם דומה. שמו של קאמפה רשום בכתב יד על גבי הספר - כנראה

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know