המצאה חדשה מדבר שין

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
המצאה חדשה מדבר שין
Title of the book in Latin characters: 
Hamtsaʼah ḥadashah midbar sin
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
General notes: 

אף כי החיבור הוא של המחבר, כפי שהוא מציין בעמוד השער, הוא אסף חומרים מספרים שונים והוסיף משלו.

Volumes
General Notes: 

העותק בספריה הלאומית כרוך יחד עם ספר אחר של המחבר: "ספר זכר רב". לא ברור האם גם במקור היה כך. צבע הדפים נראה שונה, לכן לא נראה כי נדפסו יחד.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת יגיד לך ימין ומשמאל

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[12] ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
בנוסף לציון השרשים בשי"ן שמאל הנמצאים בחמשה חומשי תורה, מביא המחבר את עיקרי הדקדוק בתמצית.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

המחבר מציג עצמו בעמוד השער כ"מלמד לנערי בני ישראל" - ייתכן כי הפנה את חיבורו אל קהל זה.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 25 V 13943
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Studies about the book: 

על פעילותו של המחבר:

Fishman, The Jews of Shklov

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 25 V 13943.

פיזא, משה, המצאה חדשה מדבר שין/ המצאה חדשה : ... והיא רבת התועלת לחזני דמתא... לבל יכשלו בלשונם להחליף מוצאת שי"ן ימין בשי"ן שמאל... / על ידי... משה בן כמוהר"ר יהודה פיזא, אמסטרדם תקנג - ספר זה נמחק: דומה כי הוא שונה מן הספר שהוכנס כאן במקומו. ספר זה בספריית בר אילן: R -
A317 פיז.שי תקנ"ג

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author