הפטרה לשחרית יום הכפורים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
הפטרה לשחרית יום הכפורים: (ישעיה ק' נ"ז פ' י"ד ביז ק' נ"ט)
Title of the book in Latin characters: 
Hafṭarah le-shaḥarit Yom Kipurim: (Yeshaʻyah ḳ. 57 p. 14 biz ḳ. 59)
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
הפטרה לשחרית יום הכפורים (ישעיה ק' נ"ז פ' י"ד ביז ק' נ"ט)
Original language of text: 
General notes: 

סוג טקסט המקור: קטעים מתוך ספר ישעיה, או: קטעים מתוך המחזור ליום כיפור (הפטרה לשחרית).

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
הפטרה לשחרית יום הכפורים (ישעיה ק' נ"ז פ' י"ד ביז ק' נ"ט)
General notes: 

בספרו של יצחק סטנוב ספר איוב מתורגם אשכנזית רשום מחירם של מספר ספרים, נכון לשנת 1799. ביניהם מופיע:
"תפלה - מתורגמת אשכנזית מר' דוד פרידלענדר - א"רט"

Volumes
Part of a series of books? : 
No
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

ככל הנראה, הספר נכרך במקור יחד עם ספר "יונה" עם תרגום ובאור מאת ברי"ל

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמח
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1788
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[5] עמ', 9 עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

אמנם הטקסט בספר זה לקוח מן הנביאים, אולם הוא נבחר בשל היותו חלק מן התפילה ביום הכיפורים, והמתרגם בהקדמתו ממקם אותו בהקשר זה (ועל כן מצוין כאן "ליטורגיה" כמודל טקסטואלי").

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסוף הקדמתו, ולאחר שפירט כמה וכמה עניינים, מציין דוד פרידלענדר:
"אין דער ווייטרן ענטוויקלונג דער שענהייט דיזר רעדן האט מאן דעם אנדעכ'טיגן לעזר ניכ'ט פ'ארגרייפ'ן וואללן. יע מעהר אונד יע טיפ'ר ער דעם אינהאלט דיזר ___ נאכ'דענקן ווירד, יע גרעסר ווירד דער נוטצן אונד דאס פ'רגניגן זיין, וועלכ'י ער ... ציהן קאן".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 5108
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
פירדא, אלחנן מאיר בן אברהם,פרידלענדר, דוד
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

איינלייטונג