הפיוטים והפייטנים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
הפיוטים והפייטנים
Title of the book in Latin characters: 
Ha-piyuṭim ṿeha-payṭanim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in other sources: 
תקסב
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

עמוד השער לא כולל את פרטי ההוצאה, ואין בו שנת ההוצאה ומקום ההוצאה. במקום זאת מופיע בעמוד השער הקדמה מטעמו של המחבר.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

המחבר מודיע כי בעתיד יטפל בהיבטים נוספים של הפיוטים - איכות חיבוריהם, שינויים בפיוטים והלשון האופיינית לכל אחד מהם. הוא פונה לקוראיו ומבקש מהם להודיע לו אם הם מוצאים על שגיאות בטקסט, אם שכח להזכיר מי מבין מחברי הפיוטים וכד'.

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
11 עמ'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

הספר מוקדש לתיאור היסטורי ביוגרפי של כותבי הפיוטים, ומסודר אלפבייתית על פי שמותיהם.

Topics
Notes: 
הינדהיים מציג דיון היסטורי בנוסח בקורת המקרא, במטרה לזהות את תקופת הפעילות של הפייטנים. כך למשל בערך "ר' אלעזר הקליר", המחבר מתפלמס עם מי שסבור כי הקליר היה תנא, וטוען כי הוא "... והקליר לא הי' לא תנא ולא אמורא ולא סבוראי ולא גאון". עמ' [3].
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר לא מציין את קהל יעדו, אך מן הנושא של הספר והשימוש בעברית ניתן להסיק כי קהל היעד הוא קהל עברי

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 258
References and bibliography
Copy of book used: 

S 31 V 258

Notes: 

טק:

IUL

בלאומית העברית:

הפיוטים והפייטנים :... וואלף ב"ר שמשון איש היידנהיים ...

סיגנטורה: S 31 V 258

הערה: נדפס בלי שער.

טפס 2 עם הערות המחבר בכתב ידו, נמסר למחלקה לכתבי יד.

-------------------------------------------------------------------

בהקדמה מציג הידנהים את "פסח" כחלק א' של סיפרו זה.
בדקתי וראיתי כי בבר-אילן קיים ספר של הידנהים ששמו "הגדה של פסח" = אבל הוא מאוחר יותר, בעשרים שנים. אולי זו מהדורה שנייה של אותו ספר שיצא קודם? צריך לבדוק:

הגדה של פסח. תקפ"ה. וינה: [ ההגדה לליל שמורים]. סדר ההגדה לליל שמורים : מדויק היטיב... ומתורגם אשכנזית / מאתי וואלף ב"ר שמשון איש היידנהיים. ווין : דפוס א' שמיד, 1825. לג ד' ; 18 ס"מ.
000026194 A313 היד.הג תקפ"ה נדירים

-----------------------------------------------------------

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Heidenheim, Wolf - הידנהים, וולף
Role in book production: 
Author
Preface title: 

נאום בנימין המכונה וואלף ב"ר שמשון איש הידנהיים: בהקדמה מציג הידנהיים ספר זה כספר המשך לחיבורו "פסח", שבו עסק בהרחבה בפיוטים וניתח את המבנה שלהם ("מחומר... הפועל.. והצורה... והתכלית..."). בחיבורו זה הוא מתמקד "הפועל, הפייטנים בעלי הלשון", כלומר, תיאור ביוגרפי היסטורי של כותבי הפיוטים.