הקולות יחדלון או משפט שלום

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
הקולות יחדלון או משפט שלום
Title of the book in Latin characters: 
Ha-Ḳolot yeḥdalun o mishpaṭ sefer
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

מטסטסיו

רמח"ל: לישרים תהלה.

References: 

לחובר, א'; קלוזנר, א', 310

שמותיהן של הדמויות במחזה הינם בחלקם תרגום מאיטלקית: נוגה היא ונוס, חשק - קופידון, עושר - פורטונה, חוסן - קונסטאנסיה. השאר שמות עבריים: צדק, תפארת, תקוה, שלום.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1791
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
9 גראשן, על פי רשימת ספרי דפוס "חינוך נערים" משנת תקנ"ט
Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
ברלין, תקנא
References: 

וינוגרד

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3], [81] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הופעת מילים בודדות בשפות:
הקדשת הספר למשפחת איציג היא בשפה האיטלקית, והיא כתובה כשירה.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

מיד לאחר עמוד השער, ישנו שיר באיטלקית הפותח במילים:
All' Inclita Familia Itzig

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
משפחת איציג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מנדל אפנהיים
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אנריאיטה בת דניאל יפה
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

הטקסט הוא מחזה אלגורי.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בתחילת הספר, ישנה פנייה ישירה לקורא, תחת הכותרת "קורא נעים": "החבור הזה כמות שהוא הנו בידך לא תחמול ולא תכסה עליו ולך פגע בו אם לא יישר בעיניך הרשיעה זדון לבי וסכלותי המתנשא לאמר בלהקת נביאי שיר פנו מקום ותנו לי מהלכים בין העומדים האלה. למשפט אקרב אליך אם תבין את אשר לפניך ותחיבני בשפטך אשיב אחור מהשירה ימיני ולא אוסיף עוד לדעתה ואם תסכל והחיבני ולא תצדק בדברך אוסיפה לך כהנה וכהנה להתחיב בדינך. ואתה שלום."

Preservation in the public consciousness
Later references to the book: 

Franz Delitzsch, Zur Geschichte der Juedischen Poesie.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 35 V 4354
Bar-Ilan University Library: 
C2 רומ
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת בר אילן

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
3
Writer of preface: 
Romanelli, Samuel - רומנלי, שמואל
Role in book production: 
Author
Preface title: 

דברי השירה הזאת

Notes: 

המבוא הוא בצורת שירה והוא נקרא: "דברי השירה הזאת"