התעוררות שמחה וששון ... ליהודים ק"ק אשכנזים ... אשר בעיר אלטונא ... בראותם את יקר תפארת ... קריסטיאנוס השביעי מלך דענימרק ונארוועגן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
התעוררות שמחה וששון בשבחות ורננים ליהודים ק"ק אשכנזים ... אשר בעיר אלטונא ... בראותם את יקר תפארת גדולת אדוננו המלך הגדול היקר האדיר והחסיד קריסטיאנוס השביעי מלך דענימרק ונארוועגן ... : הופיע בחסדו הגדול ל... ולבוא בהדרת כבודו לשמוע אל הרנה ואל התפלה אשר הם מתפללים בבהכ"נ על שלומו ועל שלום בית מלכותו שיתמיד ברב טוב ועוז לנצח נצחים אמן בחודש תמוז ובשנת מלך שופט ב'א'מ'ת' ד'ל'י'ם' כסאו לעד יכון ... Oden und Cantate bey Gelegenheit, da Ihro Koenigl. Majestät zu Dännemark, Norwegen etc. Christian der Siebende, die unschätzbare Königl. Gnade Dero allergetreuesten Erbunterthanen, den Juden in Altona, Hochdeutscher Nation, huldreichst angedeyen ließ, mit Dero höchstem Besuch ihre Synagoge zu beehren, von dem Cantor der Gemeinde abgesungen, nachdem zuvor auch das Gebeth, welches alle Sabbath und Feyertage, wegen Sr. Königl. Majestät langen Lebens und glücklichen Regierung pflegt angestellet zu werden, war gehalten worden. Im Junius 1767
Title of the book in Latin characters: 
Hitʿorerut simḥah ṿe-sason ba-Shabatot u-renanim la-Yehudim ḳ.ḳ. Ashkenazim ... ba-ʿir Alṭona ... bi-reʾotam et yeḳar tifʾeret gedulat adonenu ha-melekh ha-gadol ha-yaḳar ha-adir ṿehe-ḥasid Ḳrisṭiʾanus ha-sheviʿi melekh Denimarḳ ṿe-Norṿegn ... : hofiʿa be-ḥasdo ha-gadol le-ḥonen ṿela-vo be-hadrat kevodo li-shemoʿa el ha-rinah ṿe-el ha-tefilah asher hem mitpalelim be-vet ha-keneset ʿal shelomo ṿe-ʿal shelom bet malkhuto, she-yatmid be-rov ṭuv ṿa-ʿoz le-netsaḥ netsaḥim amen be-ḥodesh Tamuz, uvi-shenat melekh shofet be-emet dalim kisʾo la-ʿad yikon ... Oden und Cantate bey Gelegenheit, da Ihro Koenigl. Majestät zu Dännemark, Norwegen etc. Christian der Siebende, die unschätzbare Königl. Gnade Dero allergetreuesten Erbunterthanen, den Juden in Altona, Hochdeutscher Nation, huldreichst angedeyen ließ, mit Dero höchstem Besuch ihre Synagoge zu beehren, von dem Cantor der Gemeinde abgesungen, nachdem zuvor auch das Gebeth, welches alle Sabbath und Feyertage, wegen Sr. Königl. Majestät langen Lebens und glücklichen Regierung pflegt angestellet zu werden, war gehalten worden. Im Junius 1767
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקכז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1767
Format of date: 
modern and non-modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: ובשנת מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון לפ"ק

בעמוד השער לא צוין מקום ההוצאה או שם ההוצאה.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[9] ד'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

יש עיטורים.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

תפילות ואודה לכבוד המלך, טקסטים פטריוטים.

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: FI 9209

"שיר, בעברית ובגרמנית, עמודה מול עמודה."

וינוגרד: פראגר, יוסף, התעוררות שמחה וששון. כריסטיאן. מלך דנמרק. לכבודו. אלטונה תקכ"ז. [שירי הזדמנות] [9] ד'.

הערה מבדיקת הטקסט: מחבר אחת הברכות חותם: "חיים פערשט שמש ונאמן דק"ק אלטונא יע"א", ותרגום הגרמני:

Fec. H. J. Furst, Schulbedienter der Gemeinde

תחת ה"קנטטה" האחרונה רשום: "מחברת יוסף פרעגר הלוי", ובמקביל:

Fec. J. S. Levy, jun.

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces