זאת חנוכת הבית

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
זאת חנוכת הבית: בית הכנסת של עדת ישרון ... פה קהלתינו קהל קדוש עדת ישרון באמשטרדם ביום השישי עש"ק ט"ו סיון שנת [תקנז] ... אשר תקנם ויסדם הזמר הראשון הרב ... יצחק ... והזמר השני והתפלה ... דוד פרידריכס פעלד
Title of the book in Latin characters: 
Zot ḥanukat ha-bayit: bet ha-keneset shel ʿAdat Yeshurun ... poh ḳehilatenu ḳahal ḳadosh ʿAdat Yeshurun be-Amsṭerdam be-yom ha-shishi ... 15 Siṿan shenat [557] ... asher tiḳnam ṿi-yisdam ha-zamar ha-rishon ha-Rav ... Yitsḥaḳ ... ṿeha-zamar ha-sheni ṿeha-tefilah ... Daṿid Fridrikhs Feld
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
General notes: 

הספר כולל תפילות שחוברו במיוחד לכבוד חנוכת בית הכנסת החדש באמסטרדם, ולצדן תרגומן להולנדית.
כמו כן, הספר כולל פרקי תהילים.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1797
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת והתפללו אליך דרך ארצם לפ"ק

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Year of edition: 
תקנז
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[19] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטורים בעמוד השער. בעיטור משולב טקסט.

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד השער
General Notes: 

בספר תפילות שחוברו במיוחד לקראת חנוכת בית הכנסת החדש באמסטרדם, "עדת ישרון", עם תרגום להולנדית בעמוד המקביל. פרקי התהילים הכלולים בספר אינם מתורגמים.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בסוף הספר מופיעים שלוש שמות. כך כתוב:
"נרשמו פה השמות מן דיא פראוויזיאנעלה דירעקטערן ואלו הן שמותם
ר' הירץ ב"ר הירש לוי רופא פרעזידענט
ר' הירץ ב"ר ליב ברומעט
ר' משה ב"ר קלמן שוחט"

Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
בספר משתקף הרקע להקמת הקהילה החדשה באמסטרדם (שנקראה "עדת ישרון") בשנת 1797: המאבק בין קבוצה בתוך הקהילה היהודית לבין מנהיגי הקהילה, "גבירים עשירים, שהיו בעלי שלטון אריסטוקראטי כמעט" (מכמן, דוד פרידריכספלד, עמ' 152). כך כתוב בתפילה בסיום, בעמוד [16]: "כאשר תצילנו מיד שונאינו ומקנאינו אשר ירדפונו חינם עקב היתה רוח אחרת אתנו ואנחנו רמיה מאסנו ויושר אהבנו, והיה כי ישובו אל לבם וראו כי לא טובה עשו עמנו ובאו והתפללו אליך שא נא וסלח להם בשגם בשר המה. שגו וכשלו, פקח עיניהם והלכו באור פניך." הספר כולל מסר אוניברסלי של שלום בין העמים, על רקע הארועים בהולנד ובאירופה בכלל בשנות התשעים של המאה ה- 18. כך כתוב, שוב, לקראת סוף הספר: "ברך את כל הארצות בשלום והציל תציל את כל ילודי אשה מחרב נוקמת מחרב איש ברעהו, מחרב מלחמה. כי רבות צרות אנוש מאליהם, ואיש חסר לב ומשתגע יוסיף עוד נגעים על נגעיו. קרב נא את הימים אשר כל העמים יקראו בם בשם יי ונשאו שכם אחד לעבדו בלבב שלם..."
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הספר נועד לשימוש בטקס חנוכת בית הכנסת החדש באמסטרדם, "עדת ישרון". חלק מקהל היעד של הספר הוא לא יהודי: אורחים שבאו לחגוג את חנוכת בית הכנסת החדש. כך כתוב בתפילה "חנוכת הבית", בסוף הספר: "וגם אחינו יושבי הארץ הזאת, אשר לא מבני ישראל המה, כי יבואו לשאת תחינה ותפילה ולברך את שמך בבית הזה, רצם חינם ומלא משאלותם. ברך אותם בכבוד גדולה ועושר."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 4347
Tel-Aviv University Library: 
(492) 296.351 תפל (יצח), אוסף יפה
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

דן מכמן, "דוד פרידריכספלד - משכיל ולוחם אמאנציפאציה", מחקרים על תולדות יהדות הולנד, 1 (תשל"ה), עמ' 151 - 199.

Copy of book used: 

עותק בספריה באוניברסיטת תל אביב

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Author