זה ספר בית המדות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
זה ספר בית המדות
Title of the book in Latin characters: 
Zeh Sefer bet ha-midot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
תקלז
Notes: 

יש לבדוק שוב כיצד התאריך נרשם = לא ברור האם מדובר בגימטריה המופיעה בשער הספר, או שהתאריך שנרשם בקטלוגים נלקח ממקור אחר.

בדף מז' כותב המחבר: "מחמת גודל הוצא' הדפוס. וחסרוני חסרון כיס לא יוכל להמנה. קימתי מאמר הכתוב תן חלק לשמנה. וחלקתי הספר לגזרים. ודפסתי רק שמנה שערים. והלואי יהיו דברי אלה נעשים ונזכרים... אציגה פה מסוף ספרי באות התו"ו קצור המדות כאגדים...".

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

"השמטה בסוף שער החכמה" - דפים מה-דף אחרון בספר, מדגיש מרגליות את חשיבות התורה על פני הפילוסופיה.

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
מה' ד' , [1] עמ'
Height of book, in cm: 
13
Width of book, in cm: 
7
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

ישנם עיטורים בדף ה'. בדף ה' סודר הטקסט במבנה גיאומטרי שונה, בשילוב אותיות שם הספר

בחלק קטן מדפי הספר מופיעים גם ביאורים באות שונה בתחתית הספר או בטור מקביל (למשל, דף לח').

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

בדף ב' רושם המחבר:
"(הסכמות גאוני חכמי אשכנז ופולין כבר הדפיס המחבר בס' קרבן ראשית הכוללים גם ספר בית המדות ועוד יד המחבר נטוי' להדפיס יתר ההסכמו' בחלק שני מספר זה)".

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Notes: 

ישנה הקדשה הכתובה בכתב יד על גבי העותק המצוי בספרייה הלאומית:
"תשורה קטנה לידידי הבחור אורי פייבש הירש בן החבר ר' יחיא אייכל שיחיו ליום הולדתו בשנת עתה קח נא את
מאת מאיר?? רפאל קלקר"

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

מרגליות שילב שירים קצרים לאורך הטקסט. למשל, בדף כא', כו' ועוד.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר מתאר בהקדמה את אהבתו לחוכמות, ופונה לקהלו: " ואתה הקורא משכיל עשה אזניך כאפרכסת. הסכת ושמע לכל דברי הספר. כי נעים כי תשמרם לך בבטנך ותמלא מעיך מפה אל פה כי אין בהם דבר נפתל וקשה העכול." (דף ב').

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 0 39 A 1689
Bar-Ilan University Library: 
A410.3 מרג.בי תקמ"ו - נדירים
General Notes: 

המחבר התכוון להוציא חלק ב' לסיפרו, כפי שעולה מן ההסכמות שצורפו כאן, וכפי שציין בפתח ספרו "ספר אור עולם" (ראו "ספר אור עולם", חלון "הקדמות", הקדמה מס' 1).

References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 0 39 A 1689

Studies about the book: 

פיינר, שמואל. תשנ"ח. "הדרקון הכרוך על הכוורת: י"ל מרגליות והפרדוקס של ההשכלה המוקדמת." ציון סג', 74-39.

Notes: 

טק:

הועבר מנטלי:

נטלי:

פיינר תשס"ב

IUL

ספרייה לאומית: R 0 39 A 1689

ישנם מספר עותקים תחת אותה סיגנטורה. עותקים 2, 3, 4 - דפים חסרים, הושלמו בחלקם ע"י צילומים.

ישנן מהדורות נוספות.

IUL

בספריית בר-אילן תחת סיגנטורה:

A410.3 מרג.בי תקמ"ו - נדירים

ורשומות ההערות:

מ'ת'ו'ק' [תקמ"ו]

21 ס"מ.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

"הקדמה שני" ("על חלק דברי המוסר...", דף ג'), ו"הקדמה שלישית" ("כוללת עיונות לעין הקורא ...", דף ד' -ו').