זה ספר טוב ויפה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
זה ספר טוב ויפה
Title of the book in Latin characters: 
Zeh sefer Ṭov ṿe-yafeh
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1770
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @בשנת לישועה ונחמה לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

המחבר חותם את סיפרו בעמוד האחרון:
"דפסתי מועט דפסתי וגם בעשירת האיפה נאמר ריח ניחוח. ונגמר ביום שנכפל בו כי טוב ומצאתי מנוח. וברכתי על המוגמר ברוך נותן ליעף כח:"

Is there a table of contents? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אב"ד ור"מ דק"ק ל"ב בנימין
German Name: 
אב"ד ור"מ דק"ק ל"ב בנימין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אב"ד ור"מ דק"ק פפ"דא שאול
German Name: 
אב"ד ור"מ דק"ק פפ"דא שאול
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

הדיון מתנהל במסגרת דיאלוג בין שני אחרים, ושזור בסיפור המסגרת הבא: אדם אחד היו לו שני בנים: ידעיה ושמעיה. הם אהבו לקרוא ספרי תכונה. ידעיה מציע כי הם יפנו לפילוסוף המפורסם של תקופתם (לפי פיינר, "הדרקון הכרוך על הכוורת", זהו רמז למשה מנדלסון). שמעיה לא מעוניין בכך. הדיון הוא בין מי שתומך בידיעה (ידעיה) לבין מי שמצדד בקבלה (שמעיה) - ומרגליות מעדיף את הראשון (ראו פיינר, "הדרקות הכרוך על הכוורת").
בדף יג' מופיעה חידה.

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

מטרת הספר, על פי המבוא, להילחם במגרעות של העם היהודי (ראו חלון "מבנה הספר", בשדה "מבוא").

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 31 V 4109
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית

R 8= 31 V 4109

Studies about the book: 

פיינר, שמואל. תשנ"ח. 'הדרקון הכרוך על הכוורת: י"ל מרגליות והפרדוקס של ההשכלה המוקדמת.' ציון סג', 74-39.

Notes: 

טק:

IUL

בספרייה הלאומית תחת סיגנטורה:

R 8= 31 V 4109

ורשומות ההערות:

17 ס"מ.

Gen. note 3 עותק’: עותק 2 על ניר כחול ; עותק 3 במיקרופילם
(פוזיטיב ונגטיב): 10379 FI.

Bibliography of the Hebrew Book:

מעבר לשער: מליצת החכם [ר' יצחק אייזיק אויערבאך]... נודע בחבורו באר רחו[בות, זולצבאך, ת"ץ]... ואחריו החזיק המדקדק בה"ס [בעל המחבר ספר] יד חיים [ר' חיים שק, פראג תקי"ט]... לכבוד המחבר. הראשונה פותחת: ישמח צדיק חזות קשה הגיד.

השנייה: ח'בור י'פה י'סד מ'אוד סיני עוקר הרים. המליצה הראשונה צוטטה כאן לכבוד המחבר על ידי ר' חיים שק עם התוספת משלו.

נייר כחול.

Approbations הסכמות: ר' שאול [ב"ר צבי הירש לעווין]. פ"פ דאדר, ראש-חודש אלול תק"ל;

ר' בנימין ב"ר מאיר [אייזנשטאט], ל"ב [לאקנבאך], ג ניסן תק"ל.

Additional Personal Name בנימין ב"ר מאיר [אייזנשטאט]

חיים שק

יצחק אייזיק אויערבאך

מאיר מטרנרודא

שאול [ב"ר צבי הירש לעווין]

עברית

חמו"ל

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

"הקדמה", דפים [ב'-ו']: המחבר מדגים את מטרת הספר על ידי משל: מלך שמרד בו עבדו, והוא הודח, ואח"כ הצליח להחזיר שלטונו בזכות עצת איש חכם. המלך גומל בכך שלוקח תחת חסותו את בנו. אבל בן זה הולך בדרך הרעה, ולבסוף המלך מכניס אותו לבית הסוהר. לאחר זמן נאמר לו שהנער מתחרט על פשעיו, והוא שולח את נציגו לראות אם אכן כך. הנער רוצה להראות כי השתנה, ומקריא לשליח המלך מתוך מגילה, אבל קריאתו אינה נכונה, ולבסוף הוא מתחנן לפניו שיתן לו כסף. השליח חוזר למלך ואומר לו כי הנער לא השתנה. המחבר מציג את הנמשל: כך עם ישראל, שהיה עובד אלילים מלכחילה ואברהם הנהיגו לאמונה באל, חזר לסורו ולבסוף הוגלה מארצו על ידי ה'. וגם בגלות הוא לא חוזר מסורו ומוסיף לדבוק בשלושה "פשעים": 1. אין הבנה פילוסופית של עבודת האל; 2. אין קריאה נכונה על פי חכמת הדקדוק; 3. התפילה עוסקת בצרכי השעה ולא בגאולה. מטרת ספר זה לעסוק ב"פשעים" אלה.