חי בן מקיץ

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
חי בן מקיץ
Title of the book in Latin characters: 
Ḥai ben Meḳits
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
אגרת חי בן מקיץ
Author of "old text": 
אבן סינא, אלחסין בן עבדאללה
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

ספר כתר מלכות

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1785
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ לפרט ובכן לך הכל יכתירו לפ"ק

כל הפרטים הנוגעים לעמוד השער נלקחו מ"ספר כתר מלכות" לאבן גבירול, שכן ספר "חי בן מקיץ" יצא לאור בכריכה משותפת איתו, ללא עמוד שער נפרד.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ט'-יא' , [1] (המשך המיספור של ספר כתר מלכות)
Height of book, in cm: 
19.5
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

ישנו עיטור סביב הטקסט בעמוד השער

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

אין פנייה ברורה לקהל יעד מסויים

Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 892.4113 שלמ
References and bibliography
Copy of book used: 

תל אביב מהלמן:

892.4113 שלמ

Notes: 

טק:

(יש לי צילום של הספר ממהלמן)

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 86 A 553

20 ס"מ

מהדורות נוספות:

ספרייה לאומית: זאלקווא : דפוס גרשון ליטעריס, מ’ב’ש’ר’ ט’ו’ב’[=תקנ"ט], [18] ד', S 0 47 A 1387, אוסף שלום R 3124.1

Bibliography of the Hebrew Book:

לפרט ובכ'ן' ל'ך' ה'כ'ל יכת'ירו

Physical Description יא דף. 8°.

Notes דף ז-ח, א: וודוי לרבינו שם טוב ארדוטיאל זלה"ה. פותח: רבונו של עולם בראותי בחורותי סר הלם. אוצר השירה והפיוט, ג, עמ' 375, מס' 479.

דף ח, ב-יא: "חי בן מקיץ. ספר המוסר דרך חידה חברו ... רבינו שלמה הספרדי ן' גבירול ז"ל והבעל שפתי ישנים [ר' שבתי בס] יחסו למוהר"ר אברהם ן' עזרא". בסופו: שיר לר' שבתי רבנא על ספר חי בן מקיץ. פותח: קחה ספר לנסות בא בחידה. שם, עמ'
342, מס' 299.

נראה ש"חי בן מקיץ" והשיר הועתקו מספר ראשית חכמה, קושטאנדינא תצ"ו.

נדפס עם "מאמר צבאות ה'" מאת ר' מנחם עזריה מפאנו.

Added personal author [ארדוטיאל, שם-טוב בן יצחק אבן-]

[שבתי]

[אבן-עזרא, אברהם בן מאיר]

Additional Personal Name ווידאש, אליהו בן משה די

פאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיה

באס, שבתי בן יוסף

שם טוב ארדוטיאל

Language עברית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know