חשק שלמה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
חשק שלמה
Title of the book in Latin characters: 
Ḥesheḳ Shelomoh
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
אחד ככל הנראה
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסב
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
3, לו ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

ראו אצבע בחלון "פרטי הכרך".

Is there a list of subscribers? 
No
Topics
Notes: 
כפי שצוין בהקדמת המחבר, פפנהיים מבקש להבהיר ענייני לשון אשר לדעתו לא הובנו כראוי על ידי מתרגמי החומש ל'לשון אשכנז'. בחיבור זה מבקש הוא להראות את 'תפארת לשון עברי את גדלו ואת ידו החזקה בהנחת השרשים אשר יראה הרואה אותם מעטים בכמות ורבים באיכות... ויותר מה שהניעני, התרשלות המפרשים בבאור המלות המחברות (קאניונקציאנען) מעין מוצאם ומובאם מה ישמשו ואיך ישמשו וההבדלות שביניהם...'
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

רמזים לפנייתו למשכילים ולעוסקים בתרגום טקסטים מעברית לגרמנית בהקדמת המחבר.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 13990
General Notes: 

החיבור הנוכחי מכסה את האותיות א-ב.
פפנהיים בהקדמתו מצהיר על כוונתו להוציא כרכים נוספים: "לפי שהחבור כולו ספר גדול יכיל בערך שמונים באגן בדפוס, והוצאת הדפסתו עולה לסך מופלג, הוצאתי אמנם לאור הכרך הראשון הנוכחי על הוצאתי והיה לאות לבני ישראל לדעת ענין החבור, ועל שארי הכרכים אקח חתומים, ובמלאת לי ג' מאות חתומים אז אקרב אל המלאכה להדפיס גם הכרכים הנשארים שיהי' דמי ערך כל באגן א' גראשן".
על תכניות להמשך הדפסת הספר ראו הקדמה ליריעות שלמה חלק ב' (רדלהיים תקצ"א), שם הועתקה הודעה על תכנית להדפסת חלק ב' של יריעות שלמה וחקש שלמה, שהתפרסמה תחילה כקונטרס רגל מבשר (תקס"ח) ולאחר מכן במאסף מרחשון תק"ט.

References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

צולם ע"י אורית, 5.06.

וינוגרד 1993

לפי וינוגרד: "מילון".

ספרייה לאומית: S 25 V 13990

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Pappenheimer, Salomon Seligmann - פאפנהיים, שלמה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה