כלילת אהבה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
כלילת אהבה
Title of the book in Latin characters: 
Kelilat ahavah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסא
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1801
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] ע'
Height of book, in cm: 
19.5
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 1412
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן: 892.418 פול
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריית מהלמן, אונ' ת"א

Notes: 

נטלי: קלוזנר 1930 (עמ' 193) וינוגרד 1993 ספרייה לאומית: S 31 V 1412. שם ההוצאה כפי שמופיע אצל וינוגרד: הידנהים - בשביץ. פולק פירסם שלושה ספרים נוספים (כולל תרגום של שיר השירים), אך בשנים אחרי 1812. הוחלט: כנראה ששייך (בגלל שתרגם את שיר השירים - השאלה: האם לגרמנית). ספט' 07: לאור הביוגרפיה שלו - אכן שייך. היה מגיה בבית דפוס עברי בוינה, פעיל בהשכלה, מקורב למשכילים. עליו ועל פעילותו: פאהן, I, עמ' 58 - 59.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author