כתר מלכות לרזב"ד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
כתר מלכות לרזב"ד
Title of the book in Latin characters: 
Keter malkhut l.r.z.v.d.
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
General notes: 

קיים דמיון ברור (ומוצהר ע"י המחבר עצמו) בין ספרו לבין הספר "כתר מלכות" לשלמה בן גבירול. לדברי זהר, שערכה השוואה בין שני החיבורים, ישנו דמיון רב בסגנון ובמבנה, אך גל הבדלים המשקפים אימוץ של רעיונות התקופה ע"י בוכנר. "ביצירתו של בוכנר בולט קו ציורי בתיאורי הנוף האנושי, החי והצומח, דבר שאינו מצוי ביצירה של רשב"ג. דרך פניתו של בוכנר אל האדם כבחיר היצורים קרובה ביותר אל תפיסתם האסתטית של בני דורו ומבטאת את השקפת עולמו האנתרופוצנטרית, החובקת את כל יצירתו ודוחקת את מקומה של השקפת העולם התיאוצנטרית המובהקת המצויה ביצירותיהם של משוררי ימי הביניים, וביצירתו של רשב"ג בכלל זה." (זהר, עמ' 54).

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Notes: 

הספר יצא שוב בלבוב, תקנ"ו, ובאלטונא : שמואל ויודא בון.

Year of edition: 
תקנ"ו
City of edition: 
City of edition: 
Changes in this edition: 
שמואל ויודא בון
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[26] ע’ כולל שער
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
9.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

דברי שבח למחבר ולספר צורפו בראשית הספר: "ויהי בראות הרב הגדול והוא פקיד נגיד ומצוה ומושלים בחכמות ומעלות ומדות אליו נלוה ה"ה מוהרר יהודא ליב בהרב מו' שניאור ז"ל את הכתר מלכות עד מהרה הריץ דברי בקסת הסופר ועל ענין המחבר הרים קולו כשופר ומדד בשעלו שירו ואמרי שפר..."

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יהודא ליב בן שניאור
German Name: 
יהודא ליב בן שניאור
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
לפי תאורה של זהר, הספר עוסק בחלקו הראשון בבורא עולם (אחדותו, מציאותו, וכו'); בחלק השני עוסק בבריאה (פותח בתאור כדור הארץ וארבעת היסודות, וממשיך בגלגלים המקיפים את הארץ); החלק השלישי הוא תפילת האדם לבוראו, והוא מתאר את אפסותו ושחיתותו וכו'. (זהר, עמ' 57). בספרו מעודד בוכנר התבוננות עמוקה בטבע, השווה בערכה - כך לדעתו - לדרך הלימוד המעמיק בתורה, ולעיסוק המדעי. "הטבע, התורה והמדע, מפרים את שכלו של האדם, מכוונים אותו להכיר דרך הטבע את מידותיו של הבורא, ודרכן הוא מגיע להכרת המידות של עצמו". (זהר, עמ' 72)
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסקירה לא מעמיקה לא נמצאה פניה לקהל הספר. הטקסט פונה כביכול אל בורא עולם.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 98 A 534
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

נעמי זהר, עוללות מבציר, השכלה-חסידות-מתנגדות ביצירות נשכחות, ירושלים תשמ"ח

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 98 A 534

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author