להט החרב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
להט החרב
Title of the book in Latin characters: 
Lahaṭ ha-ḥerev
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסד
Format of date: 
non-modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת אני בתמי אלך לפ"ק

מקום הדפוס אינו וודאי. וינוגרד מציין: אולי ורשה.

לפי הקטלוג הממוחשב: ביאליסטוק ("ע"פ וינר").

לפי מאגר הביבליוגרפיה: מקום הדפוס ע"פ צייטלין, קרית ספר, עמ' 81; ש' ווינער, קהלת משה, מס' 5561.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
יח, [13] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

המחבר פונה אל שני המשכילים ומבקר אותם בחריפות.

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
וולפסון, אהרון
German Name: 
Wolfsohn-Halle, Aron
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
סטנוב, יצחק
German Name: 
Satanow, Isaak
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הספר יוצא בצורה מופגנת נגד אהרן וולפסון, הוא "אהרן בן זאב הכי קרא שמו בן זאב? טרוף יטרף ילדי העברים בלימודיו הנשחתים". דברי המחבר מכוונים נגד "הכת החדשה" (בדברי הפתיחה).
את חרבו השלישית מכוון נגד "איש מבית לוי יצחק שמו", הוא יצחק סטנוב.

Topics
Notes: 
המחבר מבקר את אהרן וולפסון על הביאור שלו על ספר מלכים א' וב'.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 3070
Tel-Aviv University Library: 
221.14פדר - מהלמן
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בתל אביב

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 35 V 3070

תל אביב: 221.14 פדר - מהלמן

לפי הקטלוג: נגד אהרן וולפזון ויצחק סטנוב.

הנושא לפי וינוגרד: "מקרא, ביקורת הנוסח".

מקום הדפוס אינו וודאי. וינוגרד מציין: אולי ורשה.

להוסיף לרשימת הספרים של טוביה פדר (לא שייך מבחינה כרונולוגית או תכנית): שיר הצלחת אלכסנדר :בהצותו את מתק וממיו ... /אשר שר טוביהו בן צבי פעדיר. ברדיטשוב : דפוס שמואל בן ישכר בער סגל, תקע"ד. [16] ד' . [ספרייה לאומית: R 0= 44 A 327] - כרוך יחד עם "שמחה וששון".

קול נהי :על מות רבינו אליהו ... מווילנא /הכינו ... טוביה גוטמאן. ורשה תקנ"ח. 11 ד'. [ספרייה לאומית: R 0 31 V 1411]

הוחלט: שייך - המחבר נמנה בין המשכילים הראשונים במזרח אירופה. מעניין מקום ההוצאה: ביאליסטוק.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Editions
Year of edition: 
תרכ"ז
City of edition: 
Prefaces
Notes: 

יש "פתיחה" קצרה.