לוחות בניני הפעלים עם משקלי השמות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לוחות בניני הפעלים עם משקלי השמות
Title of the book in Latin characters: 
Luḥot binyene ha-peʿalim ʿim mishḳale ha-shemot
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך יחד עם "עמודי הלשון" של ברי"ל

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

פרטי ההוצאה מופיעים על גבי עמוד השער של "עמודי הלשון" של ברי"ל, שספר זה נכרך יחד איתו

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר מציג לוחות של בניני פעלים, גזרות, זמנים, משקלים, הטיות, כינויי שם, שמות המספרים, ובעמוד האחרון שלו לוח טעויות.

Number of pages in the book: 
לג' עמ', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
22
Width of book, in cm: 
19
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

המודל הטקסטואלי של טקסט זה הכי קרוב ללקסיקון. מדובר בלוחות פעלים.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר אינו מפנה את הספר לקהל, אך יש לשער שהוא פונה לקהל מורים ללעברית בדומה לזה שפונה הספר איתו הוא כרוך - "עמודי הלשון" (ראו פרטי ספר זה)

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 26 V 186
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-1465
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית S 26 V 186

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

IUL

יש לנו צילום, בתוך סיפרו של ברי"ל "עמודי הלשון".

[נטלי: קיים עותק באינטרנט, באתר של ספרית פרנקפורט]
כיוון שיצא גם כפרסום עצמי, ולא רק ככרוך בתוך אותו ספר, עם שער עצמאי (למרות שהפרטים בו חלקיים) ועם מיספור עצמאי - יש לדעתי להחשיבו כספר בפני עצמו

בלאומית העברית תחת הסיגנטורה:

S 26 V 186

ורשומה ההערה:

הופיע גם כנספח לספר "עמודי הלשון" של אותו המחבר, עם שער חלקי בלבד:

לג, [1] ע’, דף לוח מקופל ; 23 ס"מ.

Gen. note הופיע גם כנספח לספר "עמודי הלשון" של אותו המחבר, עם שער חלקי בלבד: 1 V 26.

Bibliography of the Hebrew Book:

חלק מ"עמודי הלשון". עיין להלן.

יש טפסים בהם באה מעבר לשער הקדמה בגרמנית, באותיות צו"ר.

הדף המקופל כולל בנייני קל, נפעל והתפעל: עברית וגרמנית באותיות עבריות.

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author