לוחות העיבור ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לוחות העיבור ב
Title of the book in Latin characters: 
Luḥot ha-ʻibur 2
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of examined volume: 
2
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

הן בחלק א' והן בחלק ב' של "לוחות העיבור" מתייחס הנובר לחלק שלישי שאמור לבוא בעקבות ספרים אלה. "אם יזכני השם ית"ב להעלות חיבוררי הגדול לבית הדפוס משם תראה כל חכמת לימודיות ובפרט סדר וחשבון התכונה ופירוש מספיק על קידוש החודש להרמב"ם. ופירוש מכמה מאמרים סתומים בתלמוד. ובו כלול המופת על לוחות האלו" (עמ' [ב]).

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקיז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

רפאל לוי מנצל במה זו כדי "להודיע כי שמעתי שאחד מן לומדי תורה בשמו ר' משה טיקטין הדפיס באמשטרדם ספר אחד על תכונה על שמי בלי ידיעתי ובלי רשותי, והאיש הזה היה פעם אחת אצלי ואמר לי שקיבל ספר הנזכר מאחד מתלמידי, ואמרתי לו שספר הזה ביד כל תלמידי והיה להם לזכרון על מה ששמעו ממני פא"פ, כי באמת אינו ראוי לקרא אותו בשם ספר, על כן כל מי שקנה ספר הנזכר אל יאשימני שיצא לאור דבר שאינו מתוקן כי לא היה דעתי מעולם שיבא ספר הלז אל הדפוס בלי הוספה..." (עמ' [ב])

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
לח, [1] ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
26
Width of book, in cm: 
20
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור בעמוד השער.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

"שני חלקים האלו כתובים בלי טעם ומופת, אבל כל מי שחשקו להבין קידוש החודש להרמ"בם על בוריו צריך להרגיל בחשבונות הנמצאים בשני חלקים האלו, כי שניהם הם הקדמות לחלק השלישי..." (עמ' [ב])

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 63 A 2195
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית.

חלק א' וב' כרוכים יחד (בעותק שנבדק זה).

Studies about the book: 

מאמר על רפאל לוי:

Steven and Henry Schwarzschild, "Two Lives in the Jewish Frueaufklaerung: Raphael Levi Hannover and Moses Abraham Wolff", LBIYB XXIX (1984), 229-276

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב, IUL

עותק בספריה הלאומית: R 4= 63 A 2195

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author