לוח הפעלים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לוח הפעלים: כולל דוגמת כל הבנינים מכל הגזרות בפעלי לשון עברי
Title of the book in Latin characters: 
Luaḥ ha-peʿalim: kolel dugmat kol ha-binyanim mi-kol ha-gezerot be-foʻale leshon ʻivri
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך במקור עם הספר "תלמוד לשון עברי" של בן-זאב

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1796
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בשער הספר מוזכר סיפרו של בן-זאב "תלמוד לשון עברי"

Editions
Total number of editions: 
11
Last known edition: 
1925, Vienna
References: 

IUL

Year of edition: 
1796
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1826
City of edition: 
Changes in this edition: 
verbessert und mit einer Einleitung versehen von R.J. Fürstenthal
References: 
IUL
Year of edition: 
1837
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1871
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1874
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1879
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1883
City of edition: 
Changes in this edition: 
בתוך: Declinationstabellen der hebräischen Zeitwörter
References: 
IUL
Year of edition: 
1884
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1908/9
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1912
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1925
City of edition: 
Changes in this edition: 
יצא עם: מסלול לשון עבר, בגרמנית
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

בעמ' האחרון למטה הוסיף בן-זאב את המשפט הבא:
"תהלה לאל בורא עולם, שגמרתי משקל השמות כלם"

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[61 עמ']
Are there illustrations/diagrams? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

בהקדמה מספר בן-זאב כי כתב ספר זה תוך כדי כתיבת ספרו הגדול תלמוד לשון עברי, לטובת התלמידים ולצרכי הוראתם על ידי מוריהם

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S /26 V 182
References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית S /26 V 182

Studies about the book: 

פאהן, ראובן. תרצ"ז 1937. כתבי ראובן פאהן: חלק שני, פרקי השכלה. סטניסלבוב.

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה: בן-זאב מציין כי לצד סיפרו היסודי על השפה העברית "תלמוד לשון עברי" שהוא כותב, הוציא ספר זה לטובת המתחילים. לוחות הפעלים נועדו לשימושו של מורה עם תלמידיו.

Notes: 

הספר כולל שני מבואות:

"הצעה" (עמ' [2-5]): יסודות התנועות "מה שישים המורה בפי התלמיד טרם יקריבו ללמוד הפעלים" (עמ' [2]).

"פארלייפיגע ערקלערונגן צום לוח הבנינים" (עמ' [6-14)]: הסברים על סוגי הפעלים, זמני הפעלים, מין, יחיד/רבים וכד'.