לכבוד הגביר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לכבוד הגביר
Title of the book in Latin characters: 
Li-khevod ha-gevir
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] ע'
Height of book, in cm: 
20.5
Width of book, in cm: 
16
General Notes: 

יחד עם השיר שמוזכר בכותרת, ישנו שיר נוסף שכותרתו: "לכבוד הגביר המהולל, איש משכיל ויודע דעת, ה"ה ריעי ואהובי אלוף וקצין ומנהיג, מוכתר בנימוסיו כהרר איצק נרו, בן הגביר הנכבד ונשוא פנים פ"ומ האלוף והקצין המפורסם כהרר דניאל יפה נרו, כצאת תרגום התפלה ממזבח הדפוס החדש, אשר הוסד בפקודת הקצין כהרר איצק הנ"ל להוסיף תבואת חברת חנוך נערים, המצלחת תחת ידו ופקודתו, כתבתי הטורים האלה לזכרון חסדו וטובו עם בני אדם".
שני השירים מודפסים על דף אחד. הדף מקופל ומתקבלים 4 עמודים, שרק שניים מהם מודפסים. השיר המוזכר בכותרת מופיע ראשון.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

וייזל מקדיש שיר לדוד פרידלנדער על תרגומו של ספר התפילות ("תפילות ישראל"). ראו שיר שהקדיש באותו תאריך לדניאל יפה.

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
שיר אחד מוקדש לדוד פרידלנדער על תרגומו של ספר התפילות ("תפילות ישראל"). השיר מהלל את פעילותו של "איצק בן דניאל יפה" בבית הדפוס חנוך נערים, לרגל הוצאת תרגום ספר התפילות ע"י פרידלנדר. השיר השני מוקדש לאיצק בן דניאל יפה, על פעילותו בבית הדפוס חנוך נערים, לרגל הוצאת התרגום הנ"ל.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 31 V 1322
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (עותק מקורי)

Notes: 

נטלי:
IUL

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author