מאמר התורה והחכמה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מאמר התורה והחכמה: חלק ראשון
Title of the book in Latin characters: 
Ma'amar ha-torah ṿeha-ḥokhmah: ḥeleḳ 1
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלא
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1771
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

סוף הספר מצויינים שמותיהם של המגיה ושל פועלי הדפוס: יוקל בן לא"א ה"רר משה ז"צל מלאמסהיים המגיה; מאזוס בן כהרר הירץ האג ז"ל מק"ק אמשטרדם ולע"ע בק"ק לונדן; שמואל בן כ"ה מענדלה האג ז"ל מק"ק אמשטרדם ולע"ע בק"ק לונדן; יעקב בן גדלי' ז"ל מק"ק אמשטרדם ולע"ע בק"ק לונדן

Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
London, 1771
References: 

IUL

Year of edition: 
1771
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] פה' ד' [5 ] עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

המילים בלטינית מופיעות בכתיב עברי
ישנה הערת שוליים אחת בעמ' א' של הספר, שבה מתייחס המחבר למטרות הספר ולסימנים בהם עשה שימוש במסגרתו

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R /4= 35 V 4587
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Ruderman, David. 1987. “Science, Medicine and Jewish Culture in Early Modern Europe”. In: Spiegel Lectures in Europe Jewish History 7, (ed.) P. Lloyd Gartner. Tel Aviv University.

Copy of book used: 

הלאומית העברית R /4= 35 V 4587

Studies about the book: 

schoeps, H. J. 1963 (1952). "Gumpertz Levison-Leben und Werk: Eine Gelehrten Abenteurers des 18. Jahrhunderts". Studien zur unbekannten Religions- und Geistesgeschichte. Berlin;
Graupe, H. M. 1962. "Mordechai Gumpel (Levison)". Bulletin des Leo Baeck Institut 5.

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Levison, George (Mordechai Gumpel Schnaber) - שנאבר-לויזון, גומפל מרדכי
Preface title: 

הקדמת המחבר