מאמר צדק ועוני או עוז הצדק

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מאמר צדק ועוני או עוז הצדק
Title of the book in Latin characters: 
Maʾamar tsedeḳ ṿe-ʿoni o ʿoz ha-tsedeḳ
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Kant, קאנט.

Moses Mendelssohn, משה מנדלסון.

References: 

עמ' א

עמ' ו

Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
References: 

סוף ההקדמה כותב המחבר: "יסלח לי הקורא, כי לא שמתי לפניו שמות המחקרים אשר ממבועיהם שתיתי, ומגנם לקטתי איזה משפטי השכל אשר עליהם הוסדו המופתים הנמצאים במכתב הזה. יען אמרתי דברי נוספות כאלה לא יועילו ליודעי מעיני החכמה..."

Quotes from Jewish sources: 

ציטוט מדברי ירמיהו הנביא: עמ' א/2.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2], יח, [1] ע'
Height of book, in cm: 
22
Width of book, in cm: 
14
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

הספר מוקדש לאיש שנפטר, "לכבוד נשמה גיסי... ידיד לבי".

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אליעזר בן שמואל זנוויל ברוק
German Name: 
אליעזר בן שמואל זנוויל ברוק
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
ברסלאו עוסק בספקנות דתית, לאור מראית עין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ומנסה לסתור את דברי "מכחישי מציאת האל" (עמ' ב/2).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

פונה אל "הקורא המשכיל" (עמ' ב/2). פניות ישירות אל הקורא לכל אורך ההקדמה. למשל: "גם בטוח אני, שכל קורא משכיל אשר יקראם בעיון וישים לבו אל דרכיו ומחשבותיו, יבין מעצמו איך ישתנו הדרכים והמחשבות האלה..."

Production
Contacts with other people: 

מגע עם בערמן פרידלענדר זצ"ל בקניגסברג איפשר למחבר להלוות ספרים מספריתו הגדולה. "קראתי איזה מכתבים שונים על הענין צדיק ורע לו כאשר כתבו אנשי שם על הענין הזה ובתוכם חכם אחד קאנט שמו..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 2= 94 A 4666
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

צולם ע"י אורית, 5.06.

6.5.07: הפרטים המופיעים בתחתית עמוד השער [כולל שם בית דפוס] לא ברורים בצילום.

וינוגרד 1993, IUL

שם המחבר כפי שמופיע אצל וינוגרד: ברזה, מנחם מנדל בן יהודה ליב.
אותו מחבר פרסם את הספר "ילדות ובחרות", וכך נעשה הקישור לשמו של ברסלאו.

עותק בספריה הלאומית:

S 2= 94 A 4666

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
ברסלאו, מנדל
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה