מגלת איכה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מגלת איכה: עם תרגום אשכנזי ובאור
Title of the book in Latin characters: 
Megilat Ekhah: ʻim targum Ashkenazi u-veʼur
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Moses Mendelssohn, משה מנדלסון: אור לנתיבה.

Quotes from Jewish sources: 

חז"ל

Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
3
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

דומה כי יצא תחילה בנפרד, כספר בפני עצמו.

לספר הקדשה משלו, מבוא נפרד, עימוד נפרד, וכן לוח טעות בסוף הספר.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
ראו מידע במגלת רות
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[10] ד' [כולל שער], מ ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

בעמוד נפרד אחרי עמוד השער:
"לכבוד שאר בשרי הגביר הנעלה ומהולל יקר רוח ואיש תבונה מוה"רר בער אורשל נר"ו בנאנסי יובל למנחת תודה נגדה לכל עמו מאת אהרן בן-וואלף מהאללי"

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימת חותמים מראש כללית לחמשת הכרכים (ראו הערות בחלון "חוקר ומקורותיו").

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
בער אורשל
German Name: 
בער אורשל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 45 A 1337
Bar-Ilan University Library: 
R- T407=3 תקמ"ט
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה חנוך נערים

IUL

ספריה לאומית: S 45 A 1337 (כחלק מ"חמש מגילות").
דומה כי הספר ראה אור בנפרד, אך יש להחליט האם ייחשב כספר בפני עצמו או ככרך בתוך "חמש מגלות" (כפי שהוא מקוטלג ב- IUL).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Wolfsohn-Halle, Aron - וולפסון, אהרון
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

מבוא הספר

Notes: 

במבוא עוסק וולפסון בעיקר בשאלה: מי כתב את הספר, מתי התרחשו הדברים - "על מה נתיסדה [מגלה זו] ועל מה תכונן". כמו כן, נוגע ב"איכות הקינות האלה", המבנה שלהם וכד'.