מורה נבוכים ג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מורה נבוכים ג
Title of the book in Latin characters: 
Moreh nevukhim 3
Text is presented as original: 
No
Text is presented as a translation? 
No
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
3
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1795
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Price of book as it appears in the book: 
א' ר"ט ו"ג פ"ק לכל חלק [המחיר מופיע הן בשער הן בעמוד האחרון]
Notes: 

שנת מהם תקנו

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

אין תוכן ענינים, אך בסוף החלק השלישי ישנו מעין סיכום: "כללי פרקי המורה", המכסה את שלושת הכרכים.

Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
17.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בסוף הספר: "פירוש מהמלות זרות". מילון הכולל הגדרת מילים מתוך הספר ואף לעיתים תרגום המילים לגרמנית (באותיות עבריות).

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר ישנה רשימה של "נדיבי העם שלומי אמוני חברת מרפא לנפש, המתנדבים בעם להיות לעזר ולהועיל ברפואת חיי הנפש המשכלת בעין חברת בקור חולים ... למנות רופא מומחא אשר רפוא ירפא עניי הדעת מוכי נגעי הנפש מעוני תחלואי השכל, הם עומדים על הפקודים לתת לכסף מוצא להדפיס ספרים יקרים חדשים עם ישנים והיה פריים למרפא ועליהם לתרופה להתיר פה של מעולה לדבר בדברים העומדים ברומו של עולם, הם על נדיבות יקומו לקבל כל איש מהם מהספרים הנדפסים בערך סך ידוע לשנה כקצוב איש על שמו. תהי משכורתם שלימה והיה מעשה הצדקה שלום".

Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

בעמוד השער רשום:
"הקונים הנגשים לקנות יזכו במקחם כל חלק בסך א' ר"ט ו"ג"

Is there a list of subscribers? 
Yes
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו דברי סטנוב בהקדמתו בחלק השני.

Production
Contacts with other people: 

בשני העמודים האחרונים מופיע קטע בגרמנית באותיות עבריות, המפאר את מלאכתו של סטנוב כסופר ומו"ל ובסופו הבטחה מאת התומכים בו מבחינה כלכלית, "איהם יעהרליך אללי זייני צו פ'רלעגנדי שריפ'טן, יעדאך דש זיא ניכ'ט מעהר אלס יעדר זיך פ'רבונדן האט בייא זיינר אונטרשריפ'ט בטראגן, אונד אין בילליגן פרייזן אנגזעצט זינד, געגן באארי צאהלונג אבצונעהמן".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 13255
Bar-Ilan University Library: 
A176 מורה תקנ"א
General Notes: 

העותק שנבדק כרוך יחד עם חלק שני. אך לספר יש עמוד שער נפרד ובנוסף, ישנם רמזים לכך כהופיעו בנפרד. למשל: בחלק השני נאמר כי בחלק השלישי יופיעו שמות החותמים, אם יעלה בידו של סטנוב להדפיסו.

References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבר אילן

Notes: 

נטלי:

רשימות של ספרי חינוך נערים, כרטיסייה של שמואל פיינר.

ייתכן כי חלק ב' וג' יצאו יחד, ויש לשקול האם לצרפם גם בתוכנה.

ספרייה לאומית (כרוך יחד עם חלקים א' וב'): S 22 V 13255

בר אילן: A176 מורה תקנ"א - מדף

לפי הרשימה של ספרי חינוך נערים, המבאר והמוציא לאור היה יצחק סטנוב. לעומת החלק הראשון, לא נזכרים כאן שמותיהם של שלמה מימון או יצחק אייכל.

יש להוסיף את רשימת החותמים מראש, שצולמה מתוך הספר. כמו כן, להוסיף רשימת חברי מרפא לנפש שתמכו בהדפסת הספר [בתודות].

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)