מחזור מנהג פולין ליום ראשון ושני של פסח - 1800

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מחזור מנהג פולין ליום ראשון ושני של פסח: מדויק היטיב ומבואר יפה ומתורגם אשכנזית
Title of the book in Latin characters: 
Maḥzor minhag Polin le-yom rishon ṿe-sheni shel Pesaḥ: meduyaḳ heṭev u-mevoʼar yafeh u-meturgam Ashkenazit
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
מחזור / שיר הכבוד / שירי ייחוד
Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1800
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקס
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1800
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
קד' ד', [1] עמ', יב' ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

צילמתי דיגיטלית את שני עמודי ההסכמות. בהסכמות מסופר על פנייתם לקבלת הסכמות של הידנהים ושותפו לצורך הוצאת הכרכים הנוספים של המחזור. בהסכמה של ארי' ליב ברעסלא מתואר בשוויץ מתואר כשותף חשוב בהוצאה לאור: "וארא לחברה עם אומן גדול במעשה הדפוס ה"ה המושלם והנעלה האלוף בהר"ר ברוך בר"מ בשוויץ יצ"ו.." אח"כ הוא מתאר את הסכנות שיעתיקו את תרגומו האשכנזי של הידנהים, ואז: "והוא ושותפו הנ"ל יגעו לריק וילדו לבהלה." מכאן עולה כי בשוויץ שימש לא רק כמדפיס טכני אלא כשותף חשוב יותר בתהליך ההבאה לדפוס, ולכן הוא נרשם כאן כיוצר.

המסכים ארי' ליב ברעסלא משבח את הינדהים על כך שהוא ברר והוציא טעויות ושגיאות בנוסח הזה.
לגבי המסכים משה טובי' רשום כי הוא חונה בהנאו, אבל הוא מזונטהיים.

בעמוד האחרון של "הסכמות וחרמות" שבפתח הספר, מופיעים הדברים הבאים:
"ויתר ההסכמו' מגאוני הזמן נר"ו זא וויא דיא נאמן דער העררן סובסקריבענטן זאללן דען נעכסט פאלגענדן כרכים פאראנגעדרוקט ווערדן אי"ה".

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

אין רשימת חותמים, אבל בעמוד האחרון של "הסכמות וחרמות" שבפתח הספר, מופיעים הדברים הבאים:
"ויתר ההסכמו' מגאוני הזמן נר"ו זא וויא דיא נאמן דער העררן סובסקריבענטן זאללן דען נעכסט פאלגענדן כרכים פאראנגעדרוקט ווערדן אי"ה".

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ארי' ליב ברעסלא
German Name: 
ארי' ליב ברעסלא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה טובי'
German Name: 
משה טובי'
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נח חיים צבי בן אברהם מאיר ברלין
German Name: 
נח חיים צבי בן אברהם מאיר ברלין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הידנהים זוכה לתשבוחות מן המסכים ארי' ליב ברעסלא על כך שהוא הוציא טעויות ושיבושים, ומגיש נוסח מתוקן ומשובח.

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לקהל אשכנזי - בכותרת רשום "מנהג פולין"

לא מצויין קהל יעד יהודי ספציפי, אך כנראה שהמחזור לא נתפס כחתרני או משכילי (ראו שדה "הערות" בחלון "חוקר ומקורותיו"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 16496
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-3361
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 16496

Studies about the book: 

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג', עמ' 334, 337.

Notes: 

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג', עמ' 337: רקובר מציין כי החת"ם סופר פסק כי המדפיס רשאי להמשיך ולהדפיס הדפסות נוספות של המחזור, עד תום תקופת ההסכמה, כדי לכסות את הוצאותיו.

אם כך, המחזור הדו-לשוני עברי-גרמני לא נתפס כספר משכילי חתרני.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Heidenheim, Wolf - הידנהים, וולף
Role in book production: 
Translator
Commentator
Editor
Preface title: 

פארבעריכט