מחזור מנהג פולין לערבית ליום כפור - 1800

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מחזור מנהג פולין לערבית ליום כפור: עם שיר היחוד גם כתר מלכות לר"ש בן גבירול מדויק היטיב ומבואר יפה ומתורגם אשכנזית
Title of the book in Latin characters: 
Maḥzor minhag Polin le-ʻArvit le-Yom Kipur: ʻim Shir ha-Yiḥud gam Keter Malkhut L.R.S. ben Gabirol meduyaḳ heṭev u-mevoʼar yafeh u-meturgam Ashkenazit
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
כתר מלכות / מחזור / שיר הכבוד / שירי ייחוד
Volumes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1800
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקס
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1800
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
נב' [ד'], [1] עמ', טז' [דפ']
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטור בשער הראשון
General Notes: 

בשער הספר מופיע שם בית הדפוס גם בגרמנית באותיות לטיניות

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הטקסט כולל שירי ייחוד ליום א' וד', שיר כבוד ותפילת כתר מלכות לאבן גבירול

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

על פי הכותרת: הטקסט נועד לאשכנזים - מנהג פולין

לא מצויין קהל יעד יהודי ספציפי, אך כנראה שהמחזור לא נתפס כחתרני או משכילי (ראו שדה "הערות" בחלון "חוקר ומקורותיו"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 16496
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 16496

Studies about the book: 

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג',334, 337.

Notes: 

טק:

IUL

ראיתי מהדורת 1803 בבית אריאלה במאי 2007.

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג', עמ' 337: רקובר מציין כי החת"ם סופר פסק כי המדפיס רשאי להמשיך ולהדפיס הדפסות נוספות של המחזור, עד תום תקופת ההסכמה, כדי לכסות את הוצאותיו.

אם כך, המחזור הדו-לשוני עברי-גרמני לא נתפס כספר משכילי חתרני.

אוסף שלום

R 16496

ורשומות ההערות הבאות:

9 כר' ; 20 ס"מ.

קודם שער: ספר קרובות הוא מחזור ...

תק"ס-תקס"ה.

התרגום באותיות צו"ר.

המחזור לחג השבועות משותף למנהג פולין ולמנהג אשכנז.

----

אוסף שלום

מחסן

R 16496

צילמתי עמודים שונים, וצריך להביא לדיון עם שמואל

מחזור לחג השבועות – יש הקדמה של שלמה דובנא.

במחזור ליום כיפור יש הסכמה של פנחס הורביץ.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Heidenheim, Wolf - הידנהים, וולף
Role in book production: 
Translator
Commentator
Editor
Preface title: 

"פארעראיננערונג"

Notes: 

ההקדמה לא חתומה, אך נראה שכתבו אותה המדפיסים הידנהים ובשוויץ - ציינתי כאן רק את הראשון כי אין אפשרות בתוכנה לציין שניים (צריך לשנות כשאילה תתקן זאת). ההקדמה כתובה בלשון "אנחנו", ולכן הנחתי כי מדובר במביאים לדפוס.