מנחת בקורים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מנחת בקורים: לכפר פני המבקר אשר בקורה אוותה נפשו להציב לו יד בספר אסף
Title of the book in Latin characters: 
Minḥat biḳurim: le-khaper pene ha-mevaḳer asher be-ḳoreh aṿetah nafsho le-hatsiv lo yad be-Sefer Asaf
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
General notes: 

הספר כולל חלקי טקסט שהופיעו בהמאסף - ראו חלון "חוקר ומקורותיו" שדה "הערות".

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
ב' ר"ט (ראו הקדמה "מודעא"). בעמוד האחרון למטה רשום: הקונים הגשים לקנות יכו במקחם בסך י'ב ג'
Notes: 

לא רשום על שער הספר "ברלין" - רשמתי זאת על פי הידוע על מקום ההוצאה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

עמוד אחרון

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
נב ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

רוב הספר כתוב רציף. בחלק האחרון מופיע מבנה עליון ותחתון.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

הספר כולל מכתבים בין סטנוב לבנו שינמן, בקורת ספרים שהתפרסמה בהמאסף, ופתרון חידות שהופיעו בהמאסף.

Topics
Notes: 
המחבר עונה אחת לאחת לטענות שהועלו כנגד משלי אסף על ידי מבקר ב<strong>המאסף</strong>. הוא מבאר את המשלים, וגם תוקף את המבקרים שמוצגים כדור הצעיר, חסר הידיעה ומחרחר הריב של המשכילים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

אין פניה ברורה לקהל יעד יהודי, אך ניתן להסיק זאת מן השימוש בעברית ומן הנושאים הנבחרים

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 4122
Tel-Aviv University Library: 
CR 892.48 סטנ
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית S /31 V 4122

Notes: 

טק:

IUL

ספריית אוניברסיטת תל אביב:

CR Rare book collection 892.48 סטנ

בלאומית העברית רשומה ההערה הבאה:

הספר נדפס בשמו של שלמה שנמן, בן המחבר. כנראה נכתב ע"י יצחק סטנוב עצמו.

Bibliography of the Hebrew Book:

על אף האמור בשער, המחבר הוא ר' יצחק סאטאנוב, שהוציא את הספר בשם בנו ד"ר [שימא שלמה] שענעמאן. עיין: י' צינברג, תולדות ספרות ישראל, ה, תל-אביב 1959, עמ' 119. עיין גם: מ' פלאי, לבירור שאלות ביבליוגרפיות ביצירתו של יצחק סאטאנוב, קרית ספר,

מט, תשל"ה, עמ' 439-437.

כולל: מנחת בקורים, תשובה על הביקורת על "משלי אסף" [חלק א-ג, ברלין תקמ"ט-תקנ"ג], שהופיעה ב"המאסף", כרך ז, 1797, עמ' רנא-רסו; דף כח-מא: ביקור חולים, ביקורת על המחברת "אבטליון", מאת אהרן בן-וואלף וואלפסזאהן [ברלין תק"ן. הוא "הימן",

עורך "המאסף", שכתב את הביקורת הנז' על "משלי אסף"] וגם ביקורת על השגיאות בדקדוק ובניקוד בשירים שהופיעו ב"המאסף"; דף מב-מה: לחם בקורים, תשובה לביקורת נוספת על "משלי אסף" מאת "רב אחד"; דף מו-מח: טוב יי, שלושה מזמורים בסגנון

"משלי אסף", "מחלק ד של משלי אסף אשר ... בכתובים". לא נכנסו לחלק ד, ששמו "מגלת חסידים" [ברלין תקס"ב]; מבין חידות, לבאר החידות אשר בסוף "משלי אסף", חלק ב, [ברלין תקנ"ב, דף פו].

תשובה ל"מנחת בקורים" נדפסה ב"המאסף", כרך ז, 1797, עמ' שצה-שצט, בחתימת "דברי המאספים" [אהרן בן-וואלף וואלפסזאהן, העורך].

Added personal author [שנמאן, שיימא שלמה בן יצחק]

[וולפסזון, אהרן בן זאב וולף (אודות)]

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Don't know