מנחת נדבה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מנחת נדבה
Title of the book in Latin characters: 
Minḥat nedavah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: ערב חג האסיף בס' ובשנת ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה לפק.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

נבדק צילום, על כן לא נרשם גודל.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

אך כתוב בסוף השיר:
"נדפס ברשות מע' הפרנסים שרי המעמד יצ"ו ובהסכמת מורנו ורבנו שלם נר"ו עטרת המשוררים"

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
פרנקו-מנדס, דוד
German Name: 
Franco Mendes, David
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
L 80
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (צילום).

Notes: 

נטלי:
IUL
ספרייה לאומית: L 80

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author