משלי אגור א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
משלי אגור - חלק א': ספר משלי אגור חלק ראשון אדער מאראלישעס פאבעל=בוך מדובר בו נכבדות, לדעת מוסר השכל ...
Title of the book in Latin characters: 
Mishle Agur 1: Sefer Mishle Agur ḥeleḳ rishon oder Moralishes fabel-bukh medubar bo nikhbadot, le-daʻat musar haśkel ...
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a translation? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

לפונטיין

Volumes
Number of volumes published: 
1
Number of examined volume: 
1
Names of planned volumes that were not published: 

ספר משלי אגור - חלק ב

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1799
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנט
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1799
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

להעביר לשדה שאיילה תוסיף "איזכור ספרים אחרים":
בהקדמה מציין המחבר את סיפרו של
לוצטו, משה חיים (לוודא שזהו הכתיב הנכון של מחבר זה) - לישרים תהלה, מורה נבוכים לרמב"ם, תנ"כ, ספר משלי שועלים לר' ברכיה הנקדן, ואת ספר תחכמוני (ככל הנראה, סיפרו של אלחריזי, יהודה בן שלמה). הוא מבקר את העיבודים החדשים לספרי המשל שמעוותים לעיתים את כוונת המקור, וגם משלבים משלים שאין להם לקח מוסרי כלל. המחבר טוען שכתב את הספר לטובתם של הילדים. הוא בחר במשלים מובחרים, ואותם עיבד. בשל הקושי הכלכלי להוציא את הספר, הוא חילק אותו שני חלקים - חלק שני, שיהיה גדול יותר, הוא יוציא אם החלק הראשון יצליח.

Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
1799, ברלין
References: 

IUL

Year of edition: 
1799
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

"לוח המשלים מחלק ראשון" מופיע בעמ' [5], וכולל 20 משלים. המשלים מופיעים זה מול זה בעברית ובגרמנית באותיות עבריות.

Number of pages in the book: 
[7] עמ' י'-פח'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

בהקדמת המחבר

Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
892.412 כהן
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

אופק 1985 , DJKJLH

Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב 892.412 כהן

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Cohen, Salomon Jacob - כהן, שלום
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה: המחבר עוסק בתועלת המוסרית של המשלים, ומסווג את המשל לסוגיו השונים. הוא מציין משלים תנכי"ם, משלי ימה"ב. הוא מספר על תהליך הכנת הספר: בחירת המשלים המובחרים ותרגומם לגרמנית. כיוון שהוצאת הספר יקרה, הוא מוציא רק חלק מן החומר שיש ברשותו, ואם יצלח המעשה בידו - יוציא בעתיד גם את החלק השני.