נבואת הילד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
נבואת הילד: אשר חזה נחמן קטופא דמן כפר ברעם על הגאולה ועל התמורה אשר יקרה ליהודה ולעמים באחרית הימים
Title of the book in Latin characters: 
Nevuʾat ha-yeled: asher ḥazah Naḥman Ḳaṭofa de-min kefar Birʿam ʿal ha-geʾulah ṿe-ʿal ha-temurah asher yiḳreh li-Yehudah ṿela-ʿamim be-aḥarit ha-yamim
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
נבואת הילד
New edition
General notes: 

השוואה בין נוסח מהדורת תק"ט, אמסטרדם (כרוכה עם הספר "נגיד ומצוה" של צמח, יעקב בן חיים), מעלה כי מדובר בטקסט ערוך על ידי סטנוב: ההקדמה שבה סיפור המסגרת דומה מאוד למקור, ואילו לטקסט הנבואי עצמו הוסיף סטנוב ביאור.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1787
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ בשנת מאתים ששים ושנים
לחיי יצחק הלוי

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

בעמוד האחרון של הספר מופיע שיר המשבח אותו השיר מיוחס ל"אחד השרים":
"וכראות אחד השרים הנבואה וביאורה, אז עבר עליו רוח שירה, וישרורר שירת דודים בי"א תנועות ערוכה ושמורה".

Is there a table of contents? 
No
Notes: 

מופיעות חמש נבואות

Number of pages in the book: 
[19] עמ'
Height of book, in cm: 
18.5
Width of book, in cm: 
11.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

החלק העליון של הטקסט בארמית, ומתחתיו ביאור של סטנוב לעברית

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בהקדמת המביא לדפוס:
"... ואבוא היום אל העיון עין החכמה בבית עקד הספרי' אשר לשר וגדול ליהודים הלא הוא מוה' דניאל יפה..." עמ' [1]
סטנוב לא מודה לו באופן מפורש, אך משבח ומהלל אותו.

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יפה, דניאל
German Name: 
Itzig, Daniel (Jaffe, Oberlandesältester)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

צריך להוסיף כאן מודל טקסטואלי נוסף: "נבואה".
בסופו מופיע שיר מליצי

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המביא לדפוס טוען כי הספר נועד לעם ישראל (ראו הקדמת המביא לדפוס).

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 58 A 1449
Bar-Ilan University Library: 
A124 נבו.יל תקמ"ט
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת בר-אילן:

A124 נבו.יל תקמ"ט

Notes: 

טק:

IUL

ספריית אוניברסיטת בר-אילן:

A124 נבו.יל תקמ"ט (נדירים)

בלאומית העברית רשומות ההערות הבאות:

לפרט "חיי יצחק הלוי" יש להוסיף 262.

המבאר חותם בהקדמה: יצחק לבית לוי [סטנוב].

Bibliography of the Hebrew Book:

תאריך ההוצאה בגימטריה: בשנת מאתים וששים ושנים לח'י'י' י'צ'ח'ק' ה'ל'ו'י'

שנת הדפוס מורכבת מן המספר 262 והגימטריא של "חיי יצחק הלוי".

Added personal author [סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי]

Additional Personal Name נחמן קטופא

עברית

אחת המהדורות:

מהלמן (כרטסת ידנית) 296.656 צמח

לאחר בדיקה של נבואת הילד, אמסטרדם תק"ט (תל אביב, 296.656 צמח) - מצאתי שהספר שבו 5 נבואות יצא לאור באמסטרדם, והוא כרוך יחד עם הספר "ספר נגיד ומצוה" ליעקב חיים צמח. אז זהו אינו המחבר של נבואת הילד שכן בעמוד השער רשום כך:

"... וכן הוספנו נבואת הילד לתשוקת השואלים ולקושי מציאותו: הביאו לבית הדפוס חד מן חברייא החכם המרומם כמה"ר משולם פייבוש אשכנזי יצ"ו מגזע היילפרין אשר הדפיס ספר הזהר באמסטרדם בשותפות עם בן אחיו הר"ר ברוך בכה"ר נחמיה: נדפס פה ק"ק זאלקווא..." כלומר, מדובר במהדורה חדשה של טקסט ישן גם בנוסח אמסטרדם תק"ט.

השוואה בין נוסח מהדורת תק"ט, אמסטרדם (כרוכה עם הספר "נגיד ומצוה" של צמח, יעקב בן חיים), מעלה כי מדובר בטקסט ערוך על ידי סטנוב: ההקדמה שבה סיפור המסגרת דומה מאוד למקור, ואילו לטקסט הנבואי עצמו הוסיף סטנוב ביאור.

הביאור אינו כולל מסרים משכיליים ברורים, ויש לבדוק האם הספר הזה יצא לאור רק לצרכים מסחריים.

- צריך לפנות לריינר בשאלה, לא מצאתי שכתב על כך משהו.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

"נאום" (עמ' [1]): סטנוב מספר כי עוד בהיותו בארץ מולדתו הוא נתקל בספר "נבואת הילד" שיצא לאור עם ספר "נגיד ומצוה", שבעבר היה לו ביאור שאבד. סטנוב מנסה לשחזר אותו, וטוען כי מדובר במשימה נכבדה בשל הצורך לשלוט בהיסטוריה של העולם העתיק, בשל צורך לשלוט בדברי הנביאים, חז"ל מדרשים וכד', ובשל הצורך לשלוט בלשונות שונות: ארמית, תלמוד בבלי וכד'. וסיבה נוספת - יש כאן גילוי של סוד, וסכנה לחלוק על המחבר שעדיף לשמור עליו. כשהגיע לספרייה של דניאל יפה נתקל שוב בספר והחליט להוציאו עם ביאור, עם זהירות בגילוי הסודות, אך לטובת ישראל, כדי ש"להבין דבר מתוך דבר לדעת את אשר יקרה אותם באחרית הימים".

Notes: 

בעמ' [3-1] סטנוב מספר את סיפור המסגרת:
ילד שנולד לאשה שהיתה עקרה, שהחל לנבא, ואביו אסר עליו לעשות זאת. בהגיעו לגיל 12 האב משחרר אותו מן האיסור. הספר כולל את נבואותיו.