ספר אגרת המליצה ומשפט לשה"ק

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר אגרת המליצה ומשפט לשה"ק
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Igeret ha-melitsah u-mishpaṭ lesh. h-ḳ
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @הוא זוכה בו לדברים הרבה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
נט' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15.5
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

מדי פעם מוסיף מרגליות ביאורים בחלקו התחתון של העמוד, או במקביל לטקסט.

ככל הנראה, הוסיף מרגליות מונחים בלטינית (ל"ל), כשהוא דן בריטוריקה. לדוגמה: סינייפיקאנ"צי, איניגמ"ה (דף ו'); דימי"נוציו (דף ח'); קמוני"קאציו(דף ט') ועוד.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
הטקסט עוסק בסוגי כתיבה וניסוח שונים = ריטוריקה, למשל, הוא קובע כי הדובר צריך להציג תחילה הקדמה, כדי ששומעיו ידעו על מה בכוונתו לדבר: "... הקדמה והוא שצריך המליץ להקדים לשומעיו הנושא... שאם יתחיל פתאום לספר ענינים. ולא יגלה מיד הנושא. אשר עליו תסוב מלתו. יקוץ השומע בדבריו..." (דף ו'). בהמשך הוא מציג דיון בלשני-אטימולוגי בשפה העברית, תוך הצגת דוגמאות על פי סדר אלפבייתי של האות הראשונה במילה. כך הוא עוסק במושג "העתק", שמשמעו ההתפתחות האטימולוגית של מילים בעברית, ומדגים מילים המוצגות על פי סדר הא"ב. לדוגמה, "ילקוט" מקורו בפועל "לקט" (דף יט'); "בקעה" מקורה מן הפועל "בקע", שכן היא בקע בין שני הרים (דף כב') ועוד. בהמשך הוא מציג מקור אטימולוגי של מילים מוסכמות בעברית, ומצביע על מקורותיהם עקב השתגרותם בלשון העמים או בקרב ההמונים (דף כד'), גאח"כ הוא מציג הבדלי משמעות בין מילים דומות, על פי סדר אלפבייתי, ומדגים גם את תופעת חילופי אותיות, אותיות שנוטות לפול, אותיות הנוספות (כגון, בסמיכות), ועוד עוסק בעניין עירוב סדר וטעמי מסורה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

בשער הספר נכתב:
"... לבאים להתלמד חכמת המליצה. וגם לדרשני' ... להעזר בהם ולביא ראי' מהם בעת ההזדמן לצורך פרושים ודרושים...". "

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 13470
Bar-Ilan University Library: 
כותרת הספר פגומה- B450.9 מרג.אג תקנ"ו - מיוחדים S
References and bibliography
Copy of book used: 

B450.9 מרג.אג תקנ"ו - מיוחדים S

S 25 V 13470כותרת הספר הושלמה מן הספר שלאומית, כי בבר-אילן היא פגומה.

Notes: 

טק:

IUL

בספריית אוניברסיטת בר-אילן תחת סיגנטורה:

B450.9 מרג.אג תקנ"ו - מיוחדים S

ורשומה ההערה:

ה'ו'א' ז'ו'כ'ה' ב'ו' ל'ד'ב'ר'י'ם' ה'ר'ב'ה' [תקנ"ו].

גדלי הספרים בבר-אילן ולאומית שונים. כאן רשמתי לפי העותק שבבר-אילן. בעותק שבלאומית דפי הספרים גזורים בכמה גדלים שונים! דוגמה מעניינת לאופן בו נגזרו עותקים שונים של אותו הספר.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author