ספר אור לעת בקר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר אור לעת בקר: אשר בו המחבר חוקר ... כל טענה ומענה בפי אויביו לבטל ולמחוק ... על העתקת אור לעת ערב
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Or le-ʿet boḳer: asher bo ha-meḥaber ḥoḳer ... kol ṭeʿanah u-meʿanah be-fi oyvaṿ le-vaṭel uli-meḥoḳ ... ʿal haʿataḳat Or le-ʿet ʿerev
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקיט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ בשנת כי יהוה יהיה לך לאור עולם לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] עמ', טז ד’
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
9.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

זהו כתב הגנה עצמי, שבמסגרתו מתאר המחבר את הביוגרפיה האישית שלו

Topics
Notes: 
כתב ההגנה שכתב המחבר (ראו כאן חלון "חוקר ומקורותיו" בסעיף "הערות"), מתאר את הסיבות שהביאו את המחבר לתרגם את הספר מעברית להולנדית (דפים ה'-ו'). תוך כדי כך שוטח המחבר את תפיסתו המשכילית. הוא מגן על הספר "אור לעת ערב", הספר שהוא מכחיש כי תרגמו, ועל התכנים הגלומים בו: "ואם ישאל אויבי ויאמר הוא כתב נגד סדר הלמוד שלנו. כן הוא. עדיין אני האיש אשר יוכל להראות בראיה ברורה כי לא טוב הדבר בסדר הזה. וכבר צוחו על זה גדולי ישראל...אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת שכל חפצי בסדר הלמוד הנקשר בהצלחה אנושית. הנתלית בעיון ובמעשה. ראשון מקרא ומשנה וגמרא... כפי קוצר השגתי אבל על פי דקדוק הלשון ולהבין צחות מליצת המקרא ומשלי הנבואה וכל השייך לחכמת הלשון... וגם אוהב אני את הפילוסופיא האלוהיית והידיעות השייכים לה ומוסריה אשר עליה יסד רב סעדיה הגאון ואחריו החזיק הרב החסיד רבינו בחיי. והנשר הגדול הרמב"ם, א"ע כוזרי הראשון רבינו יהודה הלוי. הרלב"ג. הרד"ק רבי יוסף קנדי. ר' יוסף אלבו בספר העקרים. אברבנאל, וכן רבים ושלמים... (דף ח'-ט').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר פונה לקהל היהודים, במטרה לנקות עצמו מאשמת תרגום הספר המיסיונרי להולנדית

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 35 v54
Other libraries: 
בית אריאלה, תל אביב:[רמב"ם] טז 2889
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית S 35 v54(עותק שני)

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית:
S 35 V 54
ורשומות ההערות:
התאריך בגימטריה - כ'י' ה' י'ה'י'ה' ל'ך' ל'א'ו'ר' ע'ו'ל'ם'
17 ס"מ.

התנצלות על תרגום ספר אור לעת בקר להולנדית של המסיונר יוהן מילר.
מילר, יוהן. אור לעת בקר

ב-Bibliography of the Hebrew Book:

"אור לעת ערב", מאת יוהאן מילר, הוא מספרי המיסיון. נדפס באשכנזית [בהאלה?] תפ"ח, בעברית בלונדון 1820, 1882 (ועוד), וכן בצרפתית ובהולאנדית.
נפתלי הירץ תרגם את הספר "מלשון עברי להולאנדי, עם פירושים סביב חונים". אחר 18 שנה הותקף על מעשהו זה. כאן הוא מתנצל וכן הוא מכחיש שמחבר "אור לעת ערב" הוא המיסיונר מילר (קמחי).
עברית

בית אריאלה:
[רמב"ם] טז 2889

לאומית S 35 v54

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know