ספר אור עולם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר אור עולם: ... על חכמת הטבע
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Or ʿolam: ... ʿal ḥokhmat ha-ṭevaʿ
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

הספר כרוך יחד עם הספר "פירוש על שיר השירים" שמרגליות הביא לדפוס ופירש אותו

General Notes: 

התייחסתי לספר "פירוש על שיר השירים" כספר נפרד ל"ספר אור עולם", למרות שהם כרוכים יחד, ויש המשכיות ביניהם מבחינת המיספור. הסיבות לכך: מופיע עמוד שער נפרד לכל אחד מהם, וישנה אף אי בהירות באשר לשנת הוצאתו של "פירוש על שיר השירים". כמו כן, מדובר בשני ספרים שונים בתכלית במאפייניהם. המחבר עצמו רואה אותם כספרים נפרדים. בעמ' האחרון לספר מציג מרגליות את "לוח הטעות" של שני הספרים הכרוכים יחד, ואומר:

"ראינו לתקן פה לוח הטעות על חלק הא' מזה הספר הנקרא אור עולם וגם על חלק הב' שהוא פירוש שיר השירים."(הדגשות שלי)

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @(זה הוא חלק הא' הטוב אור עולם) לפ"ק.

יש לבדוק שוב האם באמת תקמ"ג, כפי שנרשם בקטלוג המאוחד. בהמשך רשום:

(כלם אחד מהם לא נעדר) לפ"ק.

[תקמ"ג]". בשער הספר מופיעה גימטריה אחרת, השווה לתקמ"ב.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

בעמוד האחרון מופיע הטקסט הבא:

"ויהי כאשר תמו ונשלמו דברי הספר נשאתי את ידי בתפלה לאל חיי ע"ג ג' תנועת ויתד וג' תנועת ויתר. בדלת וכן בסוגר)

יה דע יו-דעי-ך ה כו-ספים אליך:

הט לב עו-בדי-ך לאור באור פניך:

אף הושע בתו-כם גם לי אני עבדך:

חזקני וה-אר עיני בתו-רתך:

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
מב ד' , [1] עמ'
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
9.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
איור של קמרה אוסקורה (דף כא')
General Notes: 

הערות השוליים מופיעות בתחתית, בטור מקביל לגוף הטקסט

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

שמותיהם מופיעים בעמ' האחרון לספר

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ברוך בן צבי הירש
German Name: 
ברוך בן צבי הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי במהורר יעקב ז"ל
German Name: 
מרדכי במהורר יעקב ז"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נפתלי במהורר חיים סגל
German Name: 
נפתלי במהורר חיים סגל
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

בעמוד האחרון לספר - שיר מליצי

Topics
Notes: 
הספר הוא מעין לקסיקון של המדעים המודרניים וכולל תיאור של הדיסציפלינות השונות, של ניסויים שונים, ושכל כלים המשמשים את המדע. יש שילוב של תורות עתיקות של ארסיטו ואפלטון, ושימוש במידע לצורך מסורתי, כמו למשל, הסבר על קישור בין מכות מצריים לבין תופעת הגאות הקשורה בירח (דף יא'). דיון מפורט מוקדש לתורת האור, בלוויית איור של הקמרה אוסקורה (דף כא').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

קהל היעד לא מצויין, אך ניתן להניח כי מדובר בקהל יעד יהודי כללי עקב השימוש בעברית והדיון בנושאים יהודיים

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
A95 מרג.או תקמ"ג MIC
References and bibliography
Copy of book used: 

בר אילן:

A95 מרג.או תקמ"ג MIC

Studies about the book: 

פיינר, שמואל. תשנ"ח. "הדרקון הכרוך על הכוורת: י"ל מרגליות והפרדוקס של ההשכלה המוקדמת." ציון סג', 74-39.

Notes: 

טק:

IUL

בספריית בר-אילן תחת סיגנטורה:

A95 מרג.או תקמ"ג MIC

תאריך ההוצאה בגימטריה:

ורשומות ההערות:

כ'ל'ם' א'ח'ד' מ'ה'ם' ל'א' נ'ע'ד'ר' [תקמ"ג]).

17 ס"מ.

בשער פרטי שנה: "דגל הידיעות" ו"המצאות" השווים לתקמ"ב

מדף [כט] ואילך: סעדיה בן יוסף גאון: פירוש על שיר השירים, מלוקט ע"י מהרי"ל מרגליות. עם שער מיוחד, ובו: ((ב’ו’ מ’ח’מ’ד’ם’ פ’ר’י’ מ’ג’ד’י’ם’)), השווה לתקל"ז. נראה שחסרה אות ’ו’ לפני המילה ’פרי’ ושהפרט צ"ל תקמ"ג

בספריה גם: מיקרופילם מהאורגינל שבבית הספרים הלאומי, ירושלים ; פוטוקופי עצמי ב"יד קורצוייל"

Add.Entry סעדיה בן יוסף, גאון פרוש על שיר השירים

:Bibliography of the Hebrew Book

ראינו טופס שבו נדפס בשער במקום "פה עיר נאווי דוואהר": פה פראג. ובמקום "ושמו אור עולם, ועדיו עמו גאוני הזמן" נדפס: גאוני פלנייא.

בשער: "וספר זה הובא לידינו בשנת כי יקח איש מחכמת טבע מעט מזעיר ישכיל וידע שהוא >דגל הידיעות< ו<המצאות> לפ"ק". כל אחד מהפרטים עולה: תקמ"ב. בסוף אור עולם: "תמו ונשלמו דברי החלק הראשון מהספר בשנת >זה הוא חלק הא' הטוב אור עולם< לפ"ק

[תקמ"ג]". בשער הפירוש על שיר השירים: "בשנת יש >בו מחמדים. פרי מגדים< לפ"ק [תקל"ז]". נראה שנשמטה האות ו לפני התיבה "פרי" והפרט הוא: תקמ"ג. עיין: יודע ספר, עמ' 15, מס' 90.

מעבר לשער: "הסכמות... עתידין אנחנו להדפוס [!] בחלק שני מזה החבור", אך לא נדפסו.

דף א, ב-ה: "הקדמה והקדמה שניה לחלק בית מדות". ספרו בית מדות נדפס לחוד.

דף כט-מב, עם שער מיוחד: "פירוש על שיר השירים מרבינו סעדי' גאון ז"ל בשני דרכים. הדרך הא' הוא הפשט... והדרך השני הם הגהות ופרושים שהם נוטים לדרך דרש... אשר ליקט הרב... מוהרי"ל מרגליות... מתוך השנים עשר דרושי' של רבינו סעדי' גאון

הנ"ל אשר נמצא בבית גנזיו כת"י... והעתיק מהם החדושים השייכים לפי' שיר השירים בשנוי לשון קצת להקל על המעיין מהקושי... בדברי המעתיק החכם רבי יהודה סרוואל שהעתיקם מלשון הערבי... וגם קצת חדושים מהרב מוהרי"ל מרגליות הנ"ל מה שהולידו

והצמיחו לו דברי רבינו סעדי'".

"דרך הפשט" הוא הפירוש הנדפס בספר פירוש רב סעדיא גאון ז"ל על מגילת שיר השירים, קושטאנדינא [של"ז בערך], בשינויי לשון קלים וקצת השמטות (כפי הנראה השתמש מרגליות בהוצאת פראג שס"ט).

על פירוש זה כתב צבי מלטר: לא הוכחה עדיין שייכותו הישרה לרס"ג (כתבי רס"ג והספרות עליו - רב סעדיה גאון, קובץ תורני-מדעי, ירושלים תש"ג, עמ' תקפב). בהוצאות הבאות של "אור עולם" לא נדפס הפירוש.

יש טפסים שלא צורף אליהם הפירוש לשיר השירים.

Added personal author [סעדיה בן יוסף גאון]

Translator [סאראוואל, יהודה ליב]

Additional place פרג

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
מרגליות, יהודה ליב בן אשר זליג
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה לחלק בית מדות

Notes: 

"פתיחה": (דפים ח'-י'):

מרגליות טוען כי החכמות עומדות בצילה של המסורת היהודית, ורק אם הם עומדים בקנה אחד איתה יש לקבלם. הוא טוען כי האדם לא יכול לרדת לגמרי לחיקרו של הטבע, והדבר דומה למגנט, שאת תכונותיו הוא מפרט היטב בהערת שוליים, שיודעים את תכונותיו אבל לא מבינים את סיבת פעולתו. דוגמה נוספת שהוא נותן : בן ששואל את אביו מאין בא, ולא מקבל את ההסבר שחי בתוך גוף אימו, שכן אין חי שיכול להתקיים בתוך מעיים.

לדעת מרגליות, כך החכמים שלא ניזונו די מן המסורת, אינם יכולים להתמודד עם הבנה של ידע שאינו עומד במבחן ההגיון. הוא מזכיר גם את אריסטו במסגרת דיון זה.,"הקדמה לחלק בית מדות": (דפים ב' וג'):
המחבר מודיע על כוונתו להוציא לאור חלק ב' של ספרו בית המדות, ועל כך שזכה להסכמה של "גאוני הזמן" לסיפרו, ומצרף כאן את ההקדמה לספר זה (שככל הידוע, לא הופיע לבסוף).