ספר אמרי בינה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר אמרי בינה: להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידות נצורות Metaphisica cabbalistica, sive Philosophia orientalis antiqua, ad notiones nostri aevi accommodata
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Imre binah: le-havin mashal u-melitsah divre ḥakhamim ṿe-ḥidot netsurot Metaphisica cabbalistica, sive Philosophia orientalis antiqua, ad notiones nostri aevi accommodata
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

פלאי 1988

מדובר בספר שסטנוב כתב, ושהוא מציג אותו כספר ישן שהוא מוציא אותו לאור מחדש

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1784
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
12 גראשן
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: והמשכילים יבינו הכל.

על גבי השער מופיע הכיתוב הבא בלטינית:
Metaphisica cabbalistica, sive Philosophia orientalis antiqua, ad notoiones nostri aevi accommodata.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2-1], לה' ד', [1]
Height of book, in cm: 
18.5
Width of book, in cm: 
16
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם מרדכי (אב"ד זאלקוי)
German Name: 
אברהם מרדכי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן ריינא
German Name: 
אהרן ריינא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אריה ליב
German Name: 
אריה ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אריה ליב
German Name: 
אריה ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הורוויץ, שעפטיל (מאור הגולה, מהור"ר)
German Name: 
הורוויץ, שעפטיל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הכהן, נפתלי (נשיא ק"ק צפת תו"בב)
German Name: 
הכהן, נפתלי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זכרי'
German Name: 
זכרי'
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים (חייקא)
German Name: 
חיים (חייקא)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים מצאנז
German Name: 
חיים מצאנז
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יהודא ליב בהגאון משנה דר"ע (חו"בק האלבדשטט)
German Name: 
יהודא ליב בהגאון משנה דר"ע
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף בע"מ פורת יוסף
German Name: 
יוסף בע"מ פורת יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישראל
German Name: 
ישראל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יששכר בער מגזע צבי
German Name: 
יששכר בער מגזע צבי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש מייזיל (אב"ד חו"בק זאלקוי)
German Name: 
צבי הירש מייזיל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד פפ"דא)
German Name: 
שאול
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
הספר מציג דיאלוג בין "ידעיה" איש התבונה ו"נועם" איש האמונה הקבלי, הנקלע לספק: "בעת ההיא נודע ביהודה. שני שרי צבאות לתורה ולתעודה. אנשי שם בעלי מדה. יודעי דעת ומביני מדע. והמה ידעיה רבה תבונות. ונועם איש אמונות. ויהי ידעיה איש חיל ונבון דבר יודע מבין בכל ובר חכמת בינה. כי כשמו כן הוא. ונועם איש אמונות. חוקר נעלמות וצפונות. הכי קראו שמו נועם יען כלתה נפשו לחזורת בנועם ה' ולבקר בהיכלי הקבלה. כל יקר וסגולה. ויואל לבוא אל הפרדס פנימה... (עמ' [2]). לאורך הטקסט דיון בנושאים שונים: חומר וצורה, אמונות קבליות, מדעים. מונחים קבליים כגון, צמצום ואצילות מופיעים, ונקשרים לתיאוריות מודרניות כגון, התיאוריה הניוטוניאנית של האור(ראו למשל, דף ה'. דף זה צולם על ידי דיגיטלית).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר אינו מציין באופן מפורש את קהלו, אך יש להבין זאת מן השימוש בעברית ומן הנושאים המסורתיים שעולים בו

Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן סטנ296.655 ,CT Special Material 296.655 סטנ
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת ת"א, מהלמן סטנ296.655

Notes: 

טק:

IUL

בספריית אוניברסיטת תל אביב תחת סיגנטורה:

CT Special Material 296.655 סטנ

ורשומות ההערות הבאות:

תאריך ההוצאה בגימטריה: 'ה'מ'ש'כ'י'ל'י'ם' י'ב'י'נ'ו' ה'כל

לפי הלאומית העברית:

19 ס"מ

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

"הקדמה", עמ' [2] ועמוד ימני של דף א': תיאור הדמויות בסיפור, והמבוכה שתקפה את נועם הקבלי, בעקבותיה הלך להיפגש עם ידעיה