ספר דברי יושר ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר דברי יושר ב: ספר מליץ יושר חלק שני
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Divre yosher 2: Sefer Melits yosher ḥeleḳ sheni
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

ספר דברי יושר

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

בעותק שבידי נכרכו יחד חלק א'+ב'. ככל הנראה זהו דפוס צילום מאוחר של שני הכרכים, שהופיעו קודם לכן בנפרד

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3]עמ' סב' דפים [2] ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם (אב"ד ור"מ קהילת ראטרדם [צריך להוסיף שם זה לרשימה])
German Name: 
אברהם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה שלם
German Name: 
שלמה שלם
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
492.45 שוב
General Notes: 

בקטלוג הממוחשב נרשם כי עותק זה פגום וחסר עמוד השער של כרך א'

References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית סוראסקי באוניברסיטת ת"א

492.45 שוב

Notes: 

מוזכר בקטלוג המקוון Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Schwab, Abraham ben Menachem Mendel - שוואב, אברהם בן מנחם מנדל
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה: בהקדמה הוא מתאר את מטרת הספר - הוראת עברית למתקדמים. הוא מתאר את העבודה המשותפת עם בן-יעקב, מאיר.