ספר הגלוי והחתום

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר הגלוי והחתום: להיות גלוי לכל ... אשר ... לבו להשיג איזה חיבור האלה החיבורי' הנוקבי' באגרת הזאת
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-galuy ṿeha-ḥatum: li-hiyot galuy le-khol ... asher ... libo le-hasig ezeh ḥibur me-eleh ha-ḥiburi. ha-neḳuvi. ba-igeret ha-zot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמד
Format of date: 
non-modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: להיות גלוי לכל

חמו"ל

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6], נא-נח דף (לפי Bibliography of the Hebrew Book)
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

העותק בידי הוא ממיקרופילם, ולכן אי אפשר לדעת גדלים.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בעמ' [13] הוא שולח את תודתו לדניאל יפה:
"נאום המחבר. שלום ידבר. לריע וחבר. תשואת חן חן לנגיד השועים. קצין עם הנדיב המפורסם כבוד כה' דניאל יפה חלפן מק"ק ברלין אשר נתן לי חניה בביתו. וגם בניו חותניו עומדים לימין עזרי בהדפסת ספרי. הטיבה ה' לטובים יבלו ימיהם בטוב ובשותניהם בנעימים..."

Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

בעמ' [11]:
"... ואליכם אישים אקרא... צאו נא לעזרת ה' בגבירי' ותני את ידכם עמדי לקחת את ערובת אלה הספרי' הנ"ל כנ?? בוגין... ויאחזו שמותיכם בספרי זה בחלק הב' ממנו בעט ברזל ועופרת..."
בעמוד האחרון של הספר הוא משאיר מקום לרישום החותמים
"אלה איפה הם הנדיבים המתנדבים בעם לתת לכסף מוצא...

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
Yes
Notes: 

ראו כותרת הספר

People mentioned in the book
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מ"מ אברהם שול הויף מ"ס
German Name: 
מ"מ אברהם שול הויף מ"ס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
סטנוב מציג בספר זה את ספריו השונים. הוא מציג את כתביו כעונים על הצורך לספרי לימוד המתעמקים בתחומים השונים. הוא מציג הגדרות לקסיקליות של מילים עבריות, וגם עוסק בפרשנות להגדה של פסח.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
Fi 1193
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

Fi 1193

Notes: 

טק:

בלאומית העברית רשומות ההערות הבאות:

1 כרך (בלי ספירת עמודים).

דברי-פרסומת לחבורים שונים של המחבר, בצרוף קטעים מתוך החבורים; הקונטרס שיח יצחק - פרוש להגדה של פסח, מופיע בשלמותו.

מיקרופילם, נגטיב. לפי הטופס שבבריטיש מוזאום.

Bibliography of the Hebrew Book:

חש"מ,

פרסומת (פרוספקט) לספריו של סאטאנוב.

נא-נח דף: "שיח יצחק", הערות ופירושים להגדה של פסח. דפים אלה הם מתוך הגדה של פסח שהוציא המחבר בברלין תקמ"ה (וצורפו רק לחלק מהטפסים של ההגדה).

עיין: מ' פלאי, לבירור שאלות ביבליוגרפיות ביצירתו של יצחק סאטאנוב, קרית ספר, מט, תשל"ד, עמ' 439.

מיקרופילם מטופס הספריה הבריטית.

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author