ספר הולך תמים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר הולך תמים: ללמד לאדם מהות דעת השלימות וההצלחה האמיתית מה היא
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Holekh tamim: le-lamed la-adam mahut daʿat ha-shlemut ṿeha-hatslaḥah ha-amitit mah hi
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

עם באור מלות ההגיון למנדלסון, מהדורת 1795 המבוארת על ידי סטנוב

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1791
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ הולך תמים ופועל צדק

שם בית ההוצאה לא רשום על גבי הספר

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר בנוי מתשעה פרקים

Number of pages in the book: 
א'-ו', [ז'-ח'] +[1] עמ'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

יש לזכור כי אורך ורוחב הספר שנמדדו הם במהדורה שיצאה כרוכה עם באור מלות ההגיון למנדלסון של שנת 1795, כלומר, זהו דפוס צילום ולא המקור

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

"מקרא העדה", דפים [ח']+[1] עמ' אחרון:
סטנוב משבח את הבאור למנדלסון ואת התועלת הרבה שלו לחינוך נערי בני ישראל, ופונה לקהל ישראל לרכוש אותו (בעמוד האחרון):
"ועתה אתם ברוכי ה' אחינו בית ישראל, בואו נא על החתום לקחת כל איש מכם ספר אחד במקח חמשה ר"ט ומוכרי ספרי' אשר איבואו עה"ח, לקנות הרבה ביחד וגם מאספי החתימות הם יקחו חלקם עשרה פרראצענט למאה, ושמות החתומים יודפסו בראש הספר למען יהי' להם זה למזכרת, לדורות עולם למשמרת, כי טובה עשו בישראל...".
סטנוב פונה גם לקהל לחתום על הוצאת משניות מנוקדות, ושלשים מחברות עמנואל ("כל ספר בסך ג' רט לכשיפדו"), וספר הכוזרי ראשון, וכן - ס' המורה.

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

הספר הוא דיון פילוסופי במהות השלמות. לא הייתי בטוחה כיצד לשייכו כאן.
בסוף פרק תשיעי ואחרון מופיע שיר קצר.

Topics
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 13513
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 296.158 משה.כרוך עם באור מלות ההגיון למנדלסון, 1795
References and bibliography
Copy of book used: 

מהלמן 296.158 משה

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: S 22 V 13512

Bibliography of the Hebrew Book:

כולל תשעה פרקים.

דף אחרון: מקרא העדה. על חשיבות החומש בתרגום אשכנזי של ר'משה מנדלסזון וקריאה לבוא על החתום על ההוצאה החדשה בהגהתו של יצחק סאטאנוב ועל המשניות שלו עם נקודות והגהות [שלא נדפסו].

Additional Personal Name מנדלסזון, משה בן מנחם

עברית

מהדורה נוספת:

פראג : דפוס פראנץ זאממער, לחד'ש מ'ל'א'כ'ת' ה'ה'גי'ו'ן' [תקע"א]. [2], י ד'

R 8= 22 V 13513

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

"הקדמה", דף א' (צד ימני): סטנוב דן במשמעות המונח "שלמות"