ספר המדות א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר המדות - חלק א': ספר המדות חלק ראשון מן ספר המדות לאריסטוטליס
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-midot 1: Sefer ha-midot ḥeleḳ rishon min Sefer ha-midot le-Arisṭoṭelis
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Quotes from Jewish sources: 

אסף

אבן יקרה ילוטש במסור יפותח בחכמה"
אסף ל"ב) - בהקדמה

Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appears elsewhere: 
האתיקה הניקומכית. מופיע בקטלוג ספריית אוניברסיטת בר-אילן
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ר' יוסף ברבינו ש"ט
General notes: 

מהדורה חדשה של תרגום ספר המדות לאריסטו.

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

חלק שני מן ספר המדות לאריסטוטליס

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Printed originally with other books? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1790
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

ראו הערה לעניין "מבוא"

Number of pages in the book: 
[21 ]ע' א-עו עמ'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם מרדכי דאלקוי
German Name: 
אברהם מרדכי דאלקוי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף חו"בק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי זאב (נוטה לשבת עיר... לבוב)
German Name: 
מרדכי זאב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פורת יוסף
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעלקא ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

מהדורה חדשה של תרגום ספר המדות לאריסטו.

Topics
Target audience
Production
Evidence about book production: 

סטנוב מציין בהקדמה את רצונו להוציא את ספר המדות של אריסטו במהדורה חדשה שכן הוא לא ניתן להשגה כמעט, ומתאר את הקשיים שניתקל בהם כדי להשיג את העותק שבו השתמש לצורך העבודה על המהדורה החדשה. לטענתו, התרגום של ר' יוסף ברבינו ש"ט "מלאה שיבושים ובלי הפסקים והנה עשיתי הפסקים וגם הוספתי גירסות חדשות מדעתי ואת הישנות לא הסירותי..."

Contacts with other people: 

בהקדמה מספר סטנוב כי הפציר במשה מנדלסון לתרגם מחדש את ספר המדות ומנדלסון אף נעתר לכך, אך לא הספיק לעשות זאת:
וכבר דברתי עם החכם המפורסם הרב מו' משה דעסוי אודות מעלת זה הספר וידבר בו נכבדות ואמר שבכל החבורים שחבר אריסטו אין שלם ומועיל כמוהו, אז אמרתי הנה מקום אתי לדבר עמו על דבר ההעתקה שיעתיקהו בלשון צח אשר תבונה בו, כי ידעתי את האיש ואת שיחו שהי' מכיר ויודע לדבר בשפת עמים רבים ... ובפרט בשלש אלה הלשונות עברי יוני ורומי, ואבקשה ממנו על זאת וייטיב הדבר בעיניו, ויאמר בהניח ה' לי אשים את לבי עליו להעתיקו כיד ה הטובה עלי, אבל מה נעשה כי הזמן **** לא נתנו לשלם את נדרו...

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 62 A 3590
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 171 ארי
General Notes: 

חלק ראשון וחלק שני של ספר המדות כרוכים יחד

References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית S 62 A 3590הלאומית S 62 A 3590

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:
בשער גם: Buchdruckerey Orientalische
על-פי תרגומו הרומי של בואטיוס.
המקור: (אותיות יווניות).
Approbations הסכמה: ר' צבי הירש [לוין], ברלין, ועמו חתומים: ר' יוסף [תאומים], חוב"ק פרנקפורט דאדר, ר' מרדכי זאב [אורנשטיין], לבוב, ר' שמעלקא ליב חוב"ק דעמביץ, ר' אברהם מרדכי [היילפרין], זאלקוי, ר' יוסף [סג"ל לנדא], מעזריטש, ערב שבת קודש [תצוה תקמ"ח].
Original Language יוונית
Added personal author [סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי]
Translator [אלגואדיש, מאיר בן שלמה]
Additional Personal Name היילפרין, אברהם מרדכי בן ישראל
בואטיוס
יוסף [סג"ל לנדא]
תאומים, יוסף בן מאיר
אורנשטיין, מרדכי זאב בן יעקב משולם
צבי הירש [לוין]
שמעלקא ליב, דעמביץ
Additional printer Orientalische Buchdruckerey
Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
2
Writer of preface: 
אנונימי
Preface title: 

הקדמה "אבן יקרה ילוטש במסור יפותח בחכמה אסף ל"ב)

Notes: 

לפני הפרק הראשון בספר מופיע טקסט בשם "מפתחות", שבו ראשי פרקים של עשרת המאמרים הכלולים בשני כרכי הספר, כולל ציון מספר הפרקים בכל מאמר.,אחרי הצגת ההסכמות של הרבנים, הוסיף סטנוב קטע משלו: "רבים מחכמי האומות התפלאו בשמעם שאני מדפיס את הספר עם ביאור כי רחוק הוא אצלם..."