ספר השרשים ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר השרשים - חלק ב': ספר השרשים חלק שני מספר השרשים המכונה דברים אחדים ... Hebräisch-deutsches Lexikon zum Gebrauch der jüdischen Schulen. Zweite Thiel, worin die gleichbedeutenden Wörter, sowohl unter den Nominibus als den Verbis der hebräischen Sprache, auf eine leichte Art zu finden, herausgegeben von R . Isaac Moses Zweite Auflage
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-shorashim 2: Sefer ha-shorashim ḥeleḳ sheni mi-Sefer ha-shorashim ha-mekhuneh Devarim aḥadim ... Hebräisch-deutsches Lexikon zum Gebrauch der jüdischen Schulen. Zweite Thiel, worin die gleichbedeutenden Wörter, sowohl unter den Nominibus als den Verbis der hebräischen Sprache, auf eine leichte Art zu finden, herausgegeben von R . Isaac Moses Zweite Auflage
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

חלק ראשון מספר השרשים המכונה שפת אמת

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

(חלק ראשון וחלק שני כרוכים יחד)

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1787
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3] סא' עמ'
Height of book, in cm: 
34
Width of book, in cm: 
22
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בסוף הספר 9 עמודי לוחות "מוצא השרשים"

Persons mentioned in book
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Is there a list of printers? 
Yes
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Contacts with other people: 

בהקדמה לסיפרו משלי אסף - חלק א', מספר סטנוב על הפכפכותם של חלק מן החותמים מראש, ועל הנזק הכלכלי שנגרם לו כתוצאה מכך: "והנה זה ימים או שנה רבי' מנדיבי עמנו עמדו למעוז לי לקחת במקח ס' השרשים, והן עתה קצת מהחתומים מושכים את ידיהם אחר שנמנו, ואני אין לאל ידי לתבוע אותם בדין כי גרמו לי היזק רב והנושה בא לקחת את נשיו ואין לאל ידי, לכן מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ובכתב הדת לחברת מצדיקי הרבים לא יכתב עוד, ואשר מוצא שפתיו לא ישנה יעמוד שמו לעולם וזכרו לדור דורים כי טובה עשה בישראל והיה מעשה הצדקה שלום"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S/2= 25V 13977
Bar-Ilan University Library: 
T131/2' סטנ.שר תקמ"ז
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת בר אילן:
T131/2' סטנ.שר תקמ"ז

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:
על פי מאגר זה ישנה מהודרה מוקדמת יותר מ-1783. מהדורה זו אינה ניתנת להשגה בארץ:
ספר השרשים
Added title ספר הגדרים
שפה אחת
Hebrew subtitle and description כולל ארבעה ראשי ספרים אשר לכלם יחד בשם ספר הגדרים יקרא. וזה החלק השני נקבו בשם ספר שפה אחת. יספר... ההוראות וההשאלות השונות בכל שורש משרשי לשון העברי... אשר לפי ההשקפה נראות מרוחקות (המחבר... יצחק הלוי [מסטנאב])...
Place Of Publication [ברלין],
Place (standardized) ברלין
Berlin
Printer חש"מ,
Hebrew Publication Date [תקמ"ד,
Latin Publication Date 1783].
Date In Verse וצד'ק משמי'ם נ'ש'ק'ף'
Physical Description [1], כט דף. 4°.
Notes שם המחבר והתאריך הלועזי על-פי החתימה בשולי העמ' האחרון: ערב חג האסיף... יצחק הלוי.
בראשי העמודים: שפה אחת. גדרים.
ארבעת הספרים הם: שפתי רננות, שפה אחת, שפת אמת ודברים אחדים.
Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך