ספר זמירות ישראל ד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר זמירות ישראל ד: ספר זמירות ישראל כולל ספר תהלים עם תרגום אשכנזי ובאור ונלוה אליו פירוש ... עבדיה ספורנו ... - חלק רביעי
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Zemirot Yisraʼel 4: Sefer Zemirot Yisraʼel kolel Sefer Tehilim ʻim targum Ashkenazi u-veʼur ṿe-nilvah elaṿ perush ... Ọvadyah Sforno ... - ḥeleḳ revi ̒ i
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Quotes from Jewish sources: 

רד"ק

רש"י

ישנם בוודאי ציטוטים ממקורות נוספים.

Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Original language of text: 
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
תהלים
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
4
Names of other published volumes: 

חלק ראשון, חלק שני, חלק שלישי, --

Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1790
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

מחיר כל ארבעת הכרכים כפי תחת הכותרת זמירות ישראל 3 ר"ט וארבעה גראשן ב"ארדינערי פאפיר" 4 ר"ט ו-8 גראשן ב"מיטטעל פאפיר" ו- 5 ר"ט ו-8 גראשן ב"פיין פאפיר", כך על פי רשימת ספרים של "דפוס חברת נערים משנת תקנ"ט ח"כ

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

אין אחרית דבר, אך בסוף הספר ישנם דברי הודיה, בצורת אכרוסטיקון עם שמו של יואל ברי"ל.
כמו כן, יש גם "תקוני הבאור", "לוח טעות", ובנוסף, "נאכטראג צום לוח הטעות", דהיינו, תוספת ללוח הטעות של הכרכים הקודמים.

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] ע', נח ד', [8] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

בראשית הספר ישנו "מכתב" הפונה אל יצחק אייכל. ברי"ל מתייחס שם למכתב שאייכל עצמו הפנה אליו בראש ספרו תולדות רבנו החכם...

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

לאחר עמוד השער רשום:
"אזכרת אהבה/ לכבוד/ התורני המשכיל היקר והשלם/ כה"רר יצק אייכל/ חבר לחברת שוחרי הטוב והתושיה/ מאת/ אוהבו וריעו/ יואל ברי"ל"

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

רשימת החותמים מראש הופיעה בחלק האחרון של הספר.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אייכל, יצחק
German Name: 
Euchel, Isaac Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
להבדיל מן החלקים הקודמים של הספר, אין בחלק זה מילון של מילים בגרמנית, אשר לדעת העורך היו עשויות להתגלות כקשות להבנה עבור הקורא היהודי.
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 1559
Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Editor
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Löwe, Joel - ברי"ל, יואל
Role in book production: 
Commentator
Editor
Preface title: 

מכתב