ספר חכמת שלמה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר חכמת שלמה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Ḥokhmat Shelomoh
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
General notes: 

וייזל מקדיש את הקדמתו הראשונה לעניין התרגום. אין הוא מציין שפה אחת ממנה תרגם את הספר, אלא כותב כי העתיק מלשונות העמים. הוא כותב כי הספר, שנכתב במקור בעברית, תורגם ע"י היונים והרומים, ולאחר מכן לשפות כגון גרמנית וצרפתית.
לדברי קלוזנר, היסטוריה, א', 109, הוא תרגם את חכמת שלמה "בלשון המקרא הצחה ביותר, בלא מלה או ביטוי מאוחרים, באופן שכשאנו קוראים את התרגום, אנו שוכחים, שתרגום לפנינו ולא ספר מכתבי-הקודש".
ועוד (עמ' 114): "רק מתוך ההתעוררות שבאה ע"י התרגום של וויזל התחיל בן זאב מתרגם את בן סירא (ברסלאו תקנ"ח) ואת יהודית (ווינה תקע"ט)" ועוד אחריו מאוחר יותר.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Notes: 

לתרגום הוסיף וייזל פירוש ארוך, "רוח חן".
וכן הוא הוסיף שלוש הקדמות, כולל דיון על זהות המחבר המקורי של הספר.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בקטלוג הממוחשב מופיע "חינוך נערים" כבית דפוס, אך לפי שנת הדפוס, יש בעיה עם מידע זה.
לפי קלוזנר, הספר נכתב לפני התקופה שלנו: 1742, ונדפס בקניגסברג. (עמ'108)

Editions
Notes: 

במהדורה נוספת (תקס"ה) צוין בכותרת: "ויקם אחד [רנה"ו]...והעתיקו אף הוא באר אותו...ועתה נדפס פעם שני בבאור קצר ומספיק [מאת אורי צבי רובינשטיין בן מרדכי]"

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[12], קל ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
30
Width of book, in cm: 
19
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

מאחורי עמוד השער כתוב: "יש תחת ידי הסכמות גאוני ארץ רבני זמנינו נר"ו. שנתנו רשיון להוציא לאור הספר הזה אבל לפי שאין בזה תועלת לקורא, מנעתי עצמי להדפיסם שלא להכביד הוצאות הדפוס. גם גזרו שלא ידפיס זולתי הספר הזה טרם יגלה את אזני להפיק ממני רשיון."
עם זאת יש להתייחס להסכמתו של יחזקאל לנדאו לספרו של וייזל מסכת אבות עם יין לבנון, בו מתייחס גם (בהסתייגות מסוימת) לספר חכמת שלמה.

Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

ברכתו של דוד פרנקו מנדס מוגדרת כ"ברכת הדיוט".
יצחק פרידלנדר הוא בנו של יהודה ליב. וייזל מציגו כ"אהובי ידיד נפשי ה"ה הבחור התורני המשכיל איש מהיר במלאכתו..."

Are there dedications? 
No
Notes: 

אין הקדשה של ממש. אך בפתיחתו כותב וייזל כי מצא לחובה "לחוק את שמו" של דודו יוסף וייזל "על דלתות המחברת הזאת לזכר עולם, לצדקה לכבוד ולברכה", על עידודו לתרגם את הספר.

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
בלינפנטי, יצחק
German Name: 
Belinfante, Isaac
Hebrew Name: 
דובנא, שלמה
German Name: 
Dubno, Salomon
Hebrew Name: 
יצחק איצק פרידלנד
German Name: 
יצחק איצק פרידלנד
Hebrew Name: 
פרנקו-מנדס, דוד
German Name: 
Franco Mendes, David
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

חסר מודל עיקרי. ספרים חיצוניים.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו מציין וייזל כי הספר "כלו חכמה ומוסר ודעת קדושים, ולכן צריך המפרש אותם לשום עינו ולבו להטעימם היטב, למען ימתקו בפי קוראיהם ויולידו ויצמיחו מחשבות אמת בלבותם... וידעתי גם אני כי מעטים הם המטים אזנם לחכמה והמביאים למוסר לבם, אמנם אם יועיל רק לאלה המעטים, אפילו לא יועיל רק לאחד מני רבבה אשריו... כי לא נוכל לעשות צדקה יותר גדולה מלהיות ממצדיקי הרבים, ולהביא יראת ה' בלב הנלוזים ולפשט עקמומיות שבלבם על ידי שנספר להם גבורות ה' וכבוד מלכותו... וביותר שפרושינו נשענים לבד על הקדמות שכליות הנטועות בדעת כל אדם, יבינם כל נותן לב על דרכי נפשו ומנהגיה, וזאת היא חכמת הנפש".

Production
Evidence about book production: 

כדברי וייזל ב"פתיחת המחבר", בהיותו נער צעיר ראה ספר תנ"ך בלועזית ובו הספר "חכמת שלמה". זמן קצר לאחר מכן אחי אביו יוסף וייזל מקופנהגן עודדו לתרגם את הספר ולפרשו. ספר זה השפיע על וייזל רבות - לפי עדותו רבים מספריו, כגון "גן נעול" ו"יין לבנון" נובעים מספר זה - אך שנים רבות עברו עד להדפסת התרגום והפירוש ל"חכמת שלמה": "זה לי עשרים וחמש שנים שהעתקתי את הספר הזה ופרשתיו בקצרה... ועתה כי בא מועד להפיץ מעיינות הספר הזה חוצה, כי רעים אהובים הפצירו בי להוציאו לאור ונתנו יד לעזרני, כבהלה נפשי בל ידעה מה לעשות... כי שמעה דבת רבים מסביב שדברו דופי על הספר הזה..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 2= 22 V 6877
Bar-Ilan University Library: 
T93 ויז.רו תק"ם
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבר אילן

Notes: 

נטלי:

IUL

קלוזנר 1930

ספרייה לאומית: S 2= 22 V 6877.

בר אילן: T93 ויז.רו תק"ם . "מדף פתוח"

בית אריאלה: אדום 418 : 198082 - 10

וייזל התייחס לספר זה בהערכה גדולה, עד כי בספרו מסכת אבות עם יין לבנון כתב בהקדמה: "מתוכו למדתי חדשות בתורת ה' אמרות טהורות מזוקקות שבעתים והאבן הזאת אשר מאסו הבונים מדור דור היתה לראש פנת הבית הגדול אשר החילותי לבנות בגן אשר נטענו בלבנון, אשר מראשית פריו הבאנו בכורים לאנשי אלהים בספרנו גן נעול..."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

פתיחת המחבר

Number: 
2
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

הקדמה ראשונה על משפט ההעתקה

Number: 
3
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

הקדמה שנייה על משפט הספר, ומי היה מחברו?

Number: 
4
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

הקדמה שלישית מה משפט הפי' רוח חן, ומה הן תועליותיו?